Pompierii vâlceni intră-n competiţii sportive


Astăzi, de la ora 08.30, pe Stadionul Oltchim, se vor desfăşura „Concursurile profesionale ale ser­vi­ciilor voluntare şi serviciilor pri­vate pentru situaţii de urgenţă” – faza judeţeană. Concursurile profe­sio­nale ale serviciilor voluntare şi serviciilor private pentru situaţii de urgenţă din România se orga­ni­zează anual, pe etape, de către toate inspectoratele judeţene pen­tru situaţii de urgenţă, sub coor­do­narea Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă. Echipele înscrise în concurs vor susţine trei probe: „Ştafeta 4X100 m”, „Pista de îndemânare şi viteză” şi „Dispo­zit­i­vul de intervenţie”. Câştigătorii fazei judeţene, atât de la serviciile voluntare cât şi de la cele private, vor participa la faza interjudeţeană.  La etapa naţională vor participa echi­pele clasate pe primul loc în eta­pa interjudeţeană, serviciile câş­tigă­toare ale etapei naţionale din anul precedent, serviciile câştigă­toa­re ale etapei judeţene din ju­de­ţul organizator şi serviciul spon­so­rului principal.