Pe 17 noiembrie, Topul Firmelor Vâlcene va fi organizat la Centrul Expozițional Seaca!


• în premieră absolută, seara cea mare a economiei județene se va desfășura într-unul din pavilioanele investiției de 12 milioane euro
Peste exact o lună de zile, adică vineri, 17 noiembrie 2017, „Seara Oscarurilor Economiei Vâlcii” va fi găzduită, pentru prima dată de la inaugurarea din decembrie 2010, de Centrul de Convenții și Expoziții NORD OLTENIA, Călimănești.
Președintele CCI Vâlcea, explică mutarea evenimentului în afara Râmnicului. „Anul trecut, am avut bucuria să constat și să anunț, chiar de la microfonul Topului, un reviriment al economiei vâlcene, prin prisma prezenței a 70 de firme locale în Topul național. Intenția noastră este ca acest eveniment să promoveze nu doar să premieze economia județului. Despre potențialul acestui centru m-am exprimat în nenumărate alte rânduri și am zis că e momentul să și facem ceva pentru a crește această investiție. Organizarea Topului la Centrul de Convenții și Expoziții NORD OLTENIA, Călimănești și atragerea interesului spre această destinație reprezintă sprijinul nostru concret pentru acest Centru Expozițional!”, spune Valentin Cismaru.
În conformitate cu metodologia de realizare a Topului Firmelor Vâlcene, sursele de informaţii utilizate sunt: informaţii din situaţiile financiare ale societăţilor comerciale pentru anul anterior, conforme cu directivele europene, furnizate de Ministerul Finanţelor Publice; informaţii despre firmele legal înregistrate în România, furnizate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului.
Sunt admise în Topul Firmelor Vâlcene entităţile care sunt comercianţi conform legii şi îndeplinesc simultan următoarele condiţii, cu privire la datele de bilanţ depus pentru anul anterior: profit din exploatare pozitiv; cifră de afaceri de minim 500.000 lei.
Nu sunt admise grupurile de interes economic (GIE), firmele al căror cuantum format din suma datoriilor în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului şi impozitele şi taxele neplătite la termenul stabilit la bugetele locale depăşeşte cuantumul creanţelor în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului, precum şi firmele pentru care valoarea a cel puţin unui indicator calculat este negativă. Firmele care la data realizării clasamentului se află în stare de radiere, faliment, lichidare, dizolvare, întrerupere temporară de activitate, insolvenţă nu sunt incluse în Topul Firmelor Vâlcene. Clasamentul este structurat pe şase domenii de activitate: Cercetare-Dezvoltare şi High-Tech; Industrie; Agricultură, Pescuit, Piscicultură; Construcţii; Servicii; Comerţ şi Turism. Domeniile sunt împărţite pe grupe de activitate conform codului CAEN, publicat în Monitorul Oficial nr. 293/2007 şi al obiectului de activitate declarat de firme pe propria răspundere în situaţiile financiare pentru anul anterior.
Clasificarea întreprinderilor pe clase de mărime se realizează în conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu completările şi modificările ulterioare, care stabileşte criteriile de încadrare a firmelor, după cum urmează:
• microîntreprinderi – au până la 9 salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 2 milioane de euro, echivalent în lei;
• întreprinderi mici – au între 10 şi 49 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 10 milioane de euro, echivalent în lei;
• întreprinderi mijlocii – au între 50 şi 249 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane de euro, echivalent în lei, sau deţin active totale care nu depăşesc echivalentul în lei a 43 milioane de euro;
• întreprinderi mari – au între 250 şi 999 de salariaţi;
• întreprinderi foarte mari – au peste 1000 de salariaţi.
Pentru firmele care au maxim 249 de salariaţi, depăşirea unuia dintre criteriile de încadrare determină trecerea firmei în clasa următoare de mărime. Clasamentul judeţean de firme conţine câte maxim 6 firme pentru fiecare domeniu, grupă de activitate şi clasă de mărime a întreprinderii, determinate prin ordonarea descrescătoare a punctajului total.