Orașul Horezu – Anunț public privind solicitarea Avizului de gospodărire a apelor


Această informare este efectuată de SĂRDĂRESCU NICOLAE pentru ORAȘUL HOREZU, cu sediul în oraș Horezu, str. 1 Decembrie, nr. 7, județul Vâlcea, cod poștal 245800, telefon +4 0250.860.190, fax: +4 0250.860.481, e–mail: primaria@orasul-horezu.ro, ce intenționează să solicite de la S.G.A. Vâlcea aviz de gospodărire a apelor pentru realizarea proiectului „Modernizare rețele de alimentare cu apă și extindere rețele de canalizare în Orașul Horezu”, județul Vâlcea. Aceasta investiție este nouă. Ca rezultat al procesului de execuție NU vor rezulta ape uzate. NU se evacuează ape uzate în receptori naturali.

Această solicitare de aviz este conformă cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare. Persoanele care doresc să obțină informații suplimentare cu privire la solicitarea avizului de gospodărire a apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa menționată. Persoanele care doresc să transmită observații, sugestii și recomandări se pot adresa solicitantului sau domnului primar SĂRDĂRESCU Nicolae, tel. +4 0250.860.190, după data de 25.03.2024.