„Obligatoriu, o suplimentare a bugetului pentru bolnavii de diabet”


Alin_Voiculet_CAS• declară Alin Voiculeț, manager interimar CAS Vâlcea • suma solicitată: 1.200.000 lei

Vâlcea are nevoie, obligatoriu, de o suplimentare de buget în cazul benefi­cia­rilor programului național de diabet za­harat. Potrivit declarației ma­na­gerului interimar al Casei de Asi­gu­rări de Sănă­tate Vâlcea, Alin Voiculeț, este nevoie de suma de 1.200.000 lei, bani pe care speră să-i primească la ultima rectificare bugetară pe acest an: „Raportat la con­sumul mediu lunar necesar pentru buna asigurare cu me­di­c­a­mente și materiale sanitare pentru bolnavii care beneficiază de tratament prin programul național de diabet za­harat și luând în considerare buge­tul alocat CAS Vâlcea pentru acest pro­gram, până la sfârșitul anului este obli­ga­torie o suplimentare de buget în su­mă de 1.200.000 lei, pe care sperăm să o obținem la rectificarea de buget a fondului național unic de asigurări de sănătate pe anul 2012, de la sfârșitul lunii octombrie”. În evidența CAS Vâlcea, pe acest program, se află 9.943 de bolnavi de diabet, iar con­su­mul mediu lunar de medicamente este de 830.000 lei. Programul național de diabet zaharat se derulează prin in­termediul farmaciilor cu circuit deschis, aflate în relație contractuală cu CAS Vâlcea.