Numărul total de bovine sacrificate a crescut cu 36,1% în noiembrie 2011, până la 83.000 de capete


vaci1Numărul total de bovine sacrifi­cate a crescut cu 36,1% în noiembrie 2011, comparativ cu luna precedentă, până la 83.000 de capete, iar produc­ţia de car­ne a înregistrat un plus de 33,1 pro­cente până la 14.029 tone, infor­mea­ză un comunicat al Institu­tului Na­ţio­nal de Statistică (INS) remis joi către Agerpres.

În unităţile industriale specializate, numărul bovinelor sacrificate şi greu­ta­tea în carcasă a acestora au crescut cu 7,7%, respectiv cu 1,7%. În luna no­­iem­brie 2011, ponderea bovinelor sa­cri­­ficate în unităţile industriale spe­cializate a reprezentat 16,9% din tota­lul sacrificărilor de bovine.

În ceea ce priveşte numărul total de porcine sacrificate şi greutatea lor în carcasă, acestea au crescut cu 2,6%, respectiv cu 7,2%, până la 398.000 de capete. În luna noiembrie 2011, sacrificările de porcine în unită­ţile industriale specializate au repre­zen­tat 70,4% din totalul porcinelor sa­cri­ficate. Numărul de porcine sacrifi­cate în unităţile industriale specializate şi greutatea lor în carcasă au crescut cu 1,8%, respectiv cu 2,6%.

Potrivit INS, numărul total de ovine şi caprine sacrificate a scăzut cu 23,2% până la 284.000 capete, iar greutatea lor în carcasă a fost în scă­dere cu 26,2% (3.672 tone). Tăierile în unităţile industriale specializate, care deţin o pondere de 6,0% din totalul sacrificărilor de ovine şi caprine au scăzut atât numeric cât şi la greutatea în carcasă cu 5,6%, respectiv cu 1,8%. Numărul total al păsărilor sacri­ficate şi greutatea în carcasă a aces­tora au crescut cu 4,0%, respectiv cu 2,9%. În unităţile industriale specia­li­zate s-au realizat 85,0% din totalul tăierilor de păsări. Sacrificările în acest tip de unităţi au crescut atât la nu­mărul de păsări sacrificate cât şi la greu­tatea lor în carcasă cu 2,7%, respectiv cu 3,2%.

Astfel, au fost sacrificate 18.958 păsări, greutatea în carcasă fiind de 30.597 tone. Comparativ cu noiem­brie 2010, numărul total de bovine sa­crificate şi greutatea lor în carcasă au crescut cu 12,2%, respectiv cu 15,9%. Sacrificările de bovine în unităţile industriale specializate şi greutatea lor în carcasă au crescut cu 7,7%, res­pectiv cu 5,3%.

Numărul total de porcine sacri­ficate a scăzut cu 2,5%, iar greutatea în carcasă a acestora a crescut cu 3,8%. Sacrificările de porcine în unităţile industriale specializate şi greutatea lor în carcasă au crescut cu 10,2%, respectiv cu 9,4%.  De ase­me­nea, numărul total de ovine şi caprine sacrificate şi greutatea lor în carcasă au scăzut cu 15,0%, respectiv cu 15,5% în noiembrie 2011, comparativ cu aceeaşi lună din 2010. Tăierile în unităţile industriale specializate au rămas constante la numărul de ovine şi caprine sacrificate şi au crescut cu 29,0% la greutatea lor în carcasă.

Numărul total al păsărilor sacri­ficate a rămas aproape constant, iar greutatea în carcasă a acestora a scăzut cu 0,1%. În unităţile industriale specializate s-au înregistrat creşteri atât la numărul păsărilor sacrificate cât şi la greutatea în carcasă a acestora cu 8,3%, respectiv cu 7,1%. În lunile analizate, greutatea medie în carcasă la principalele specii de animale şi păsări, prezintă uşoare oscilaţii.

În perioada noiembrie 2010 – noiembrie 2011, cele mai mari creşteri ale greutăţii în carcasă a animalelor sacrificate sau înregistrat în luna decembrie la porcine şi în luna aprilie la ovine şi caprine, când au loc sacrificările tradiţionale ocazionate de sărbătorile de Crăciun şi Paşte.