Numai în luna mai; Peste 4.700 de certificate medicale, înregistrate la CAS Vâlcea


4.752 de vâlceni au avut nevoie, luna trecută, de certificate medicale, eliberate de medici, aproape jumătate reprezentând urgențe medico-chirurgicale. Toate aceste certificate au fost înregistrate la CAS Vâlcea, unitate condusă de Alin Voiculeț. Ca o analiză, menționăm că 2.324 de certificate au fost eliberate de către medicii de familie, 1.837 de către medicii din ambulatoriul de specialitate și 591 de către medicii din spitale.
Numărul concediilor medicale, pentru principalele coduri de boală, în luna mai a anului acesta față de luna mai a anului 2018, prezintă o creștere în medie de 10 %, astfel: pentru boli obișnuite, luna mai a.c. – 2.688, iar pentru luna mai 2018 – 2.533; pentru urgențe medico-chirurgicale, luna mai a.c. – 1.321, luna mai 2018 – 1.083; sarcină și lăuzie, luna mai a.c. – 385, luna mai 2018 – 375.
Anul acesta, baza legală care reglementează modul de acordare a concediilor medicale este OUG nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate actualizată cu modificările și completările ulterioare. Un angajat poate beneficia de următoarele tipuri de concediu medical: concedii medicale și indemnizații pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de boli obișnuite sau de accidente în afara muncii; concedii medicale și indemnizații pentru prevenirea îmbolnăvirilor și recuperarea capacității de muncă, exclusiv pentru situațiile rezultate ca urmare a unor accidente de muncă sau boli profesionale; concedii medicale și indemnizații pentru maternitate; concedii medicale și indemnizații pentru îngrijirea copilului bolnav; concedii medicale și indemnizații de risc maternal.
Sumele reprezentând indemnizații, care se plătesc de către angajatori angajaților care au beneficiat de certificate de concediu medical şi care, potrivit prevederilor legale, se suportă din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, se recuperează din creditele bugetare prevăzute cu această destinație. Cuantumul indemnizațiilor astfel solicitate se achită la nivelul cuvenit în perioada prevăzută în certificatul medical. Aceasta activitate se realizează de către compartimentul de specialitate din cadrul CAS. Datele ne-au fost furnizate de către Daniela Predonescu – CAS Vâlcea.