Agricultura și Deconcentratele, la raport!


Astăzi, este convocat Colegiul Prefectural, ședința urmând să aibă loc la sediul Instituției Prefectului, de la ora 10.00. Vor da raportul: Ovidiu Barbu – director Direcția pentru Agricultură Vâlcea și Laurențiu Papa – șef Serviciu Monitorizare Instituții Deconcentrate. Temele supuse dezbaterii sunt: „Activitățile desfășurate de Direcția pentru Agricultură Vâlcea în primul semestru al anului 2019. Programe guvernamentale implementate la nivelul acestei direcții” și „Sinteza activității serviciilor publice deconcentrate pe primele 5 luni ale anului 2019, cu accent pe aspectele problematice, sinteza fiind elaborată pe baza informărilor lunare ale acestora”.