Noi formulare utilizate în domeniul colectării creanţelor fiscale


Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vâlcea informează contribuabilii interesaţi că, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 637/07.09.2012, a fost publicat Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (OPANAF) nr. 1.303/2012 privind modificarea şi completarea OPANAF nr. 1.438/2009 privind aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanţelor fiscale.

Prin ordinul menţionat mai sus au fost aprobate modele pentru noi formulare care vor fi utilizate în domeniul colectării creanţelor fiscale, astfel:

– Adresa de înfiinţare a popririi asupra disponibilităţilor băneşti;

– Adresa de înştiinţare privind infiinţarea popririi asupra disponibilităţilor băneşti;

– Decizie de ridicare a măsurilor de executare silită asupra disponibilităţilor băneşti.

Aceste formulare sunt editate prin sistemul informatic şi sunt valabile fără semnătură şi ştampilă.