Reglementări privind redevenţa minieră şi petrolieră


Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vâlcea informează contribuabilii interesaţi că, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 635/06.09.2012, a fost publicată Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 47/2012 privind modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare.

Prin ordonanţa menţionată mai sus au fost aduse o serie de modificări unor acte normative, printre care: Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, Legea minelor nr. 85/2003 şi Legea petrolului nr. 238/2004, în scopul administrării unitare prin Agenţia Naţională de Admi­nistrare Fiscală a redevenţelor datorate de unele categorii de contribuabili.

Astfel, dispoziţiile Codului de Procedură Fiscală nu vor fi aplicabile creanţelor datorate bugetului general consolidat rezultate din raporturi juridice contractuale, cu excepţia redevenţelor miniere, a redevenţelor petroliere şi a redevenţelor rezultate din contracte de concesiune, arendă şi alte contracte de exploatare eficientă a terenurilor cu destinaţie agricolă, încheiate de Agenţia Domeniilor Statului

Redevenţa minieră este datorată din ziua începerii realizării producţiei şi este plătibilă trimestrial, cu scadenţă până la data de 25 a primei luni a trimestrului următor. Sumele reprezentând taxa pentru activitatea minieră şi redevenţă minieră datorate bugetului de stat se declară de către plătitor la organul fiscal competent până la termenul menţionat mai sus. Pentru neplata la termen a acestora se datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere, conform legislaţiei fiscale în vigoare.

Totodată, sumele reprezentând redevenţa petrolieră datorată bugetului de stat se declară de către plătitor la organul fiscal competent până la data de 25 a primei luni a trimestrului următor.

Verificarea exactităţii datelor şi informaţiilor pe baza cărora se calculează taxa pentru activitatea minieră, redevenţa minieră şi redevenţa petrolieră se face de către autoritatea competentă, precum şi de către organele fiscale din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.