Ministerul Sănătăţii confirmă că Spitalul Orăşenesc Brezoi nu este pe lista de reorganizare


Senatorul Emilian FRÂNCU a adresat Ministrului Sănă­tăţii o întrebare referitoare la procedura de reorganizare a spitalelor şi de restructurare a asistenţei spitaliceşti aflată în plină desfăşurare în toate unităţile medicale din ţară. Senatorul PNL este preocupat de faptul că prin reducerea numărului de spitale, scade calitatea şi numărul serviciilor medicale la care pacienţii sunt îndreptăţiţi să aibă acces.

Ministrul Sănătăţii consideră însă că obiectivul general al acestui proces este de creare a unui sector al serviciilor spitaliceşti performant prin reorganizarea, descentralizarea şi informatizarea spitalelor, prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.48/2010 realizându-se transferul unui număr de 370 de spitale (din totalul de 435) în administrarea consiliilor locale şi judeţene.

De asemenea, în răspunsul trimis senatorului PNL, mi­nis­trul CSEKE confirmă că personalul medical nu va avea de suferit în urma comasării spitalelor.

„Referitor la resursele umane, menţionăm că personalul angajat va fi preluat în cea mai mare parte în noua structură pentru unităţile comasate. În cazul celor reprofilate, există, de asemenea, posibilitatea preluării unei părţi importante din personalul mediu şi cel de îngrijire şi chiar a unora dintre medici. Restul personalului medical va fi redistribuit în unităţile medicale din judeţ, având în vedere deficitul de personal existent în acest moment în sectorul de sănătate”, precizează CSEKE Attila.

„Am primit asigurări din partea ministrului Sănătăţii că cel puţin la nivelul judeţului Vâlcea, angajaţii din sistemul sanitar nu vor avea de suferit în urma reorganizării unităţilor spitaliceşti propusă de minister. O altă veste bună pe care doresc să o dau vâlcenilor se referă la faptul că Ministerul Sănătăţii confirmă prin adresa nr. CSA 3345 din data de 28 martie 2011 trimisă la biroul meu parlamentar din Râmnicu Vâlcea, că Spitalul Orăşenesc Brezoi nu se află pe lista de restructurări”, a declarat, la rândul său, Emilian FRÂNCU.

Totodată, senatorul PNL se arată nemulţumit de faptul că Ministerul Sănătăţii nu a clarificat nici până în prezent problema acoperirii costurilor cu întreţinerea vârstnicilor în viitoarele cămine de bătrâni.

„Din păcate, în răspuns nu se precizează sursa de finanţare a funcţionării în bune condiţii a căminelor de bătrâni în care se preconizează a fi transformate spitalele reorganizate. Din câte ştiu eu, costul mediu pentru o persoană de vârsta a treia internată într-un astfel de centru se ridică la aproximativ 2000 de lei. În aceste condiţii, foarte puţini pensionari îşi vor permite să plătească această sumă, motiv pentru care aştept în continuare ca guvernanţii noştri să decidă pe umerii cărei autorităţi va cădea întreţinerea acestor centre de bătrâni”, a concluzionat Emilian FRÂNCU.

BIROUL DE PRESĂ PNL