Miercuri: conducerea Consiliului Județean Vâlcea va fi completată cu cei doi noi vicepreședinți


Aleșii Vâlcii se întâlnesc miercuri, 25 noiembrie 2020, pentru a dezbate Prezentarea Încheierii nr. 51 din 13 noiembrie 2020, pronunțată de Tribunalul Vâlcea, Secția a II-a Civilă, de validare a mandatului de consilier județean pentru Roșu – Călina Roxana – Laura, Depunerea jurământului de către Roșu – Călina Roxana – Laura, consilier județean validat de Tribunalul Vâlcea, Secția a II-a Civilă, prin Încheierea nr. 51 din 13 noiembrie 2020, Aprobarea procesului – verbal al ședinței ordinare a CJ Vâlcea din data de 10 noiembrie 2020.
De asemenea, aleșii județului vor mai dezbate: Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei de numărare a voturilor exprimate de către consilierii județeni prin vot secret, ca urmare a constituirii CJ Vâlcea pentru mandatul 2020-2024, Proiect de hotărâre privind alegerea vicepreședinților CJ Vâlcea, Proiect de hotărâre privind modificarea nominalizarilor din anexa nr.2 a Hotărârii CJ Vâlcea nr.199 din 10 noiembrie 2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale CJ Vâlcea, Proiect de hotărâre privind rectificarea Anexei nr.1 la Hotărârea CJ Vâlcea nr.6 din 31 ianuarie 2020, cu modificările și completările ulterioare, Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului propriu al județului Vâlcea și a Listei obiectivelor de investiții ale CJ Vâlcea, precum și a Bugetelor unor instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii, pe anul 2020, Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției Bugetului propriu al Județului Vâlcea și a Bugetelor instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii, la data de 30 septembrie 2020, Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Societății PRELCET S.A. Râmnicu Vâlcea, pe anul 2020 și estimarea principalilor indicatori economico-financiari pe anii 2021 și 2022.

Ce se mai dezbate?

Tot în cadrul ședinței de miercuri, votului consilierilor județeni vor mai fi supuse următoarele puncte: Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al RAJDP Vâlcea pe anul 2020 și estimarea principalilor indicatori economico-financiari pe anii 2021 si 2022, Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării obiectivelor și criteriilor de performanță ale membrilor CA al RAJDP Vâlcea, pe anul 2020, Proiect de hotărâre privind declanșarea procedurii de selecție pentru un membru în CA al RAJDP Vâlcea, Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Spitalului de Psihiatrie Drăgoești, Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Spitalului de Pneumoftiziologie „Constantin Anastasatu” – Mihăești, Proiect de hotărâre referitor la completarea Anexei la Hotărârea CJ Vâlcea nr. 149/31.07.2015 privind aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabilă a Județului Vâlcea 2015-2022, Proiect de hotărâre referitor la modificarea și completarea Hotărârii CJ Vâlcea nr.147 din 21 august 2020 privind aprobarea proiectului „Întărirea capacității Spitalului de Pneumoftiziologie «Constantin Anastasatu» – Mihăești de gestionare a crizei sanitare COVID-19” și a Acordului de parteneriat, Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Consolidarea capacității unităților de învățământ special din județul Vâlcea de a gestiona criza sanitară COVID -19” și a Acordului de parteneriat, Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza: „Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție” și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Refacere DJ 703 P Racovița – Titești, km. 6+000, pe raza comunei Titești”, Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico – economice faza: Studiu de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții „Amenajare alei pietonale, parcări autoturisme”, în incinta Spitalului de Pnemoftiziologie „Constantin Anastasatu” Mihăești, Proiect de hotărâre privind declararea de interes public județean a unui bun imobil – teren, situat în comuna Galicea, județul Vâlcea și darea acestuia în administrarea RAJDP Vâlcea, Proiect de hotărâre privind aprobarea unui Acord de Parteneriat încheiat între UAT Județul Vâlcea și Asociația Culturală Ludmila Vidrașcu, în vederea elaborării unei diagnoze privind gradul de alfabetizare și a realizării unor măsuri de prevenire și diminuare a abandonului școlar la nivelul județului Vâlcea, Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de Parteneriat încheiat intre UAT Județul Vâlcea prin CJ Vâlcea și Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice și Izotopice – ICSI Vâlcea, pentru realizarea proiectului „Sprijin în vederea elaborării documentațiilor tehnico-economice necesare susținerii proiectului «Realizarea unui Parc Științific și Tehnologic (PST)» – Food & Drink TehnoPolis – în sprijinul tehnico-economic al bioeconomiei și industriei agro-alimentare vâlcene”, Diverse.