Marţi, 7 februarie – termen pentru schimbarea perioadei fiscale în cazul achiziţiilor intracomunitare de bunuri


Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vâlcea informează că, până marţi, 7 februarie a.c. inclusiv, trebuie depusă la Fisc Declaraţia de menţiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru per­soanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, care utilizează trimestrul calendaristic ca pe­rioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară taxa­bilă în România, formular 092.

Au această obligaţie persoa­nele juridice şi persoanele fizice care desfăşoară activităţi econo­mice în mod independent sau exer­cită profesii libere care au efectuat achiziţii intracomunitare de bunuri în luna ianuarie 2012 şi sunt obli­gate să-şi modifice perioada fiscală devenind plătitori de TVA lunar.

Obligaţia este reglementată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.165/2009.