Lansarea proiectului: „Creșterea eficienței energetice în sediul administrativ al Primăriei Municipiului Râmnicu Vâlcea”


Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Râmnicu Vâlcea anunță lansarea proiectului “Creșterea eficienței energetice în sediul administrativ al Primăriei Municipiului Râmnicu Vâlcea”, finanţat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta C5 – Valul Renovării.
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de Coordonator de investiții pentru Planul Național de Redresare și Reziliență și Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Râmnicu Vâlcea în calitate de Beneficiar au semnat Contractul de finanțare nr. 125932/08.11.2022 pentru proiectul “Creșterea eficienței energetice în sediul administrativ al Primăriei Municipiului Râmnicu Vâlcea”.
Obiectivul proiectului îl reprezintă renovarea energetică a clădirii Primăriei Municipiului Râmnicu Vâlcea, situată în Strada General Praporgescu, nr. 14, Municipiul Râmnicu Vâlcea, Județul Vâlcea și echiparea cu o stațe de încărcare pentru mașinile electrice.
Principalele categorii de lucrări de intervenție propuse sunt: • Lucrări de reabilitare termică a clădirii prin termoizolarea la interior a pereților; • Lucrări de reabilitare termică a planșeului spre pod și peste subsol; • Lucrări de reabilitare termică a fațadei – părții vitrate; • Lucrări de montare a sistemelor alternative de producere energie și înlocuirea sistemului de iluminat fluorescent; • Lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire/a sistemului de furnizare a apei calde de consum din subsol.
Valoarea totală a proiectului este 6.505.206,28 lei din care:

  • Valoarea eligibilă din PNRR: 5.466.559,90 lei,
  • Valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile din PNRR: 1.038.646,38 lei.

Perioada de implementare a proiectului este de 24 luni, conform contractului de finanțare, respectiv  din data de 08.12.2022 până în 08.12.2024.
Cod proiect: C5-B2.1.a-413
Date de contact: Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea, Strada General Praporgescu, nr. 14, Județul Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea Telefon: 0250.731.016; Fax: 0250.731.843, Website: www.primariavl.ro, E-mail: primaria@primariavl.ro

Apel de proiecte gestionat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației finanțat din fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României.