Lansarea proiectului: „Lucrări de consolidare seismică și renovare energetică la blocul de locuințe V1, str. General Magheru nr.1, din Municipiul Râmnicu Vâlcea”


Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Râmnicu Vâlcea anunță lansarea proiectului Lucrări de consolidare seismică și renovare energetică la blocul de locuințe V1, str. General Magheru nr.1, din Municipiul Râmnicu Vâlcea”, finanţat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta C5 – Valul Renovării.
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de Coordonator de investiții pentru Planul Național de Redresare și Reziliență și Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Râmnicu Vâlcea în calitate de Beneficiar au semnat Contractul de finanțare nr. 131754/22.11.2022 pentru proiectul “Lucrări de consolidare seismică și renovare energetică la blocul de locuințe V1, str. General Magheru nr.1, din Municipiul Râmnicu Vâlcea”.
Obiectivul proiectului îl reprezintă consolidarea seismică și renovarea energetică a clădirii rezidențiale multifamiliale Blocul V1, situat în Str. General Magheru, nr. 1, Municipiul Râmnicu Vâlcea, Județul Vâlcea.
Principalele categorii de lucrări de intervenție propuse sunt: • Lucrări de reabilitare termică a anvelopei (izolarea termică a fațadei – partea vitrată și partea opacă, izolarea termică a planșeului de peste ultimul nivel, izolarea termică a planșeului peste subsol); • Lucrări de montare a sistemelor alternative de producere energie și înlocuirea sistemului de iluminat fluorescent aferent părților comune; • Lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire/a sistemului de furnizare a apei calde de consum din subsol; • Lucrări de consolidare a structurii de rezistență (cămășuirea pereților din beton armat la subsol, parter și etajul 1, realizarea unor arce din beton armat sub pereții din beton armat de la etajul 2, realizarea de centuri din beton armat la parapeții balcoanelor).
Valoarea totală a proiectului este 37.607.998,25 lei din care:

  • Valoarea eligibilă din PNRR: 31.603.359,87 lei,
  • Valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile din PNRR: 6.004.638,38 lei.

Perioada de implementare a proiectului este de 24 luni, conform contractului de finanțare, respectiv  din data de 08.12.2022 până în 08.12.2024.
Cod proiect: C5-A1-2
Date de contact: Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea, Strada General Praporgescu, nr. 14, Județul Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea Telefon: 0250.731.016; Fax: 0250.731.843, Website: www.primariavl.ro, E-mail: primaria@primariavl.ro

Apel de proiecte gestionat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației finanțat din fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României.