Lansare apel pentru sisteme TIC integrate și aplicații electronice pentru afaceri


Camera de Comerţ şi Industrie Vâlcea informează că MCSI a anunțat lansarea în data de 5 octombrie 2011 a apelului de proiecte pentru Operațiunea 3.3.1 „Sprijin pentru sisteme TIC integrate și alte aplicații electronice pentru afaceri” din cadrul DMI 3.3 „Susținerea e-economiei”, POSCCE. Înregistrarea proiectelor se va realiza on-line, în mod continuu, începând cu 5 octombrie 2011 ora 9:00 și se va încheia pe 30 martie 2012 ora 16:30. Înregistrarea on-line se va realiza la adresa de Internet www.fonduri.mcsi.ro. În termen de maxim 5 zile lucrătoare de la înregistrarea on-line, solicitanții trebuie să depună dosarul complet la sediul MCSI cu respectarea tuturor detaliilor cuprinse în Ghidul solicitantului pentru această operațiune. Beneficiarii eligibili pentru această operațiune sunt IMM-urile (inclusiv microîntreprinderile). Bugetul total alocat acestui apel de proiecte este de 280 milioane lei. Valoarea maximă a finanțării nerambursabile acordate este de 1.200.000 lei, iar cea minimă de 45.000 lei. Clarificări pot fi solicitate reprezentanților Organismului Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale din cadrul MCSI la adresa de e-mail fonduri@mcsi.ro, la numărul de fax 021-311.39.19 sau la numerele de telefon 021-021.311.41.55, 021-311.41.12, interior 1015.