În direct… Parlamentul European


Pentru publicul general, în Holul central al Bibliotecii Judeţene Vâlcea, se pot viziona lucrările sesiunii plenare din luna decembrie a Parlamentului European în intervalul orar 10.00-14.00, în perioada 13-15 decembrie 2011. Punctele esenţiale ale actualei sesiuni sunt: • Ordinul European de protecţie; • procedura unică de solicitare a unui permis de şedere şi de muncă; dreptul la informare în ca­drul procedurilor penale; • concluziile reuniunii Consiliului European (8-9 de­cem­brie 2011); • mobilizarea Fondului de solidaritate al UE – Spania şi Italia; • gestiunea financiară pentru statele membre care se confruntă cu dificultăți grave sau sunt amenințate de astfel de dificultăți cu privire la stabilitatea financiară; • dezbatere comună – Politica comună de securitate şi apărare – criza financiară şi sectorul apărării; • politica europeană de vecinătate; • Summitul UE-Rusia; • bilanţul Preşedinţiei poloneze; • impactul crizei financiare asupra sectorului apă­rării; • politica UE de combatere a terorismului; • Premiul Saharov – 2011; • acce­sul public la documentele Parlamentului European, ale Consiliului și ale Comisiei; • condiţiile de detenţie în UE; • dezbatere comună – Fondul european de ajustare la globalizare; • Programul „Energie inteligentă – Europa”; • politica UE în dome­niul concurenței.