În atenţia instituţiilor publice: un nou model pentru cererea pentru deschidere de credite bugetare!


Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vâlcea – Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică informează instituţiile publice că, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 372/27.05.2011, a fost publicat Ordinul ministrului Finanţelor Publice nr. 2.016/2011 prin care a fost aprobat noul formular „Cerere pentru deschidere de credite bugetare”, care înlocuieşte formularul aprobat prin Ordinul ministrului Finanţelor nr. 1.801/1995.

Formularul se utilizează pentru deschiderea creditelor bugetare din bugetul de stat, bugetul Trezoreriei Statului, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul fondurilor speciale şi bugetele locale.

Cererea pentru deschidere de credite bugetare se tipăreşte prin intermediul aplicaţiei informatice puse la dispoziţia instituţiilor publice de Ministerul Finanţelor Publice.

Cererea pentru deschidere de credite bugetare se întocmeşte în două exemplare din care un exemplar se prezintă ori la Ministerul Finanţelor Publice pentru deschiderea creditelor din bugetul de stat, bugetul Trezoreriei Statului, bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetele fondurilor speciale, ori la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului pentru deschiderea creditelor bugetare din bugetele locale şi un exemplar rămâne la instituţia publică.