În aceste zile, la Horezu, Sărbătoarea lutului care prinde viață în mâinile meșterilor olari


În aceste zile, tradiția continuă cu cea de-a XLIV-a ediție a „Cocoșului de Hurez”, care reunește meșterii olari din toată țara şi din străinătate. Povestea târgului de ceramică a început în vara anului 1971, pe malul bătrânului Alutus, atunci când organizatorii festivalului de folclor „Cântecele Oltului” au avut harul să adauge la această sărbătoare a cântecului, jocului și portului popular, sărbătoarea lutului, a lutului care prinde viață în mâinile fermecate ale meșterilor olari.

Începând cu 1974 (a IV-a ediţie), târgul a fost aşezat în vatra lui firească, la Horezu, locul unde se desfăşoară (parcul de la stejarii seculari) oferind fiecărui participant spaţii pentru a-şi expune lucrările. Prin invitarea la târg a olarilor din celelalte centre româneşti, maghiare şi săseşti se realizează o foarte bună viziune de ansamblu a olăritului contemporan. „Târgul ceramicii populare româneşti reprezintă un eveniment de primă mărime din calendarul anual al culturii naţionale. Târgul găzduieşte în fiecare an, sub umbra stejarilor seculari din satul de vacanţă «Stejari», un festival al culorilor şi compoziţiilor plastice transpuse în lutul reînviat de mâinile fermecate ale meşterilor olari. Sosiţi din toate centrele active din ţară, olarii alcătuiesc, prin alăturarea la târg a roadelor muncii şi inspiraţiei lor, un tablou complet al fenomenului olăritului contemporan. Acest fenomen atrage an de an mii de cunoscători şi admiratori ai autenticului românesc, ai tradiţionalului adus la nivel de artă, oameni care ştiu să distingă valoarea consacrată prin valorile certe ale artei populare şi tradiţiei multiseculare a acestui vestit meşteşug”, declară primarul Ilie Fârtat.