În acest sfârșit de săptămână, Muzeografii vâlceni, la simpozionul „Epoca bronzului în Oltenia”, ediția a VI-a


Ca în fiecare an, Muzeul Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu” organizează, timp de trei zile (11-13 mai 2018) , Simpozionul naţional de arheologie „Epoca bronzului în Oltenia”, la care participă arheologi consacraţi din Banat, Ardeal, Muntenia şi Oltenia.
Programul simpozionului moderator de prof. univ. dr. Sabin Adrian Luca are în vedere și o prezentare a managerului Muzeului Județean „Aurelian Sacerdoțeanu” cu tema „ Locurile sitului arheologic de la Copăcelu-Valea Răii , județul Vâlcea” dar și Dr. Ion Tuțulescu, șeful secției Muzeului de Istorie – Râmnicu-Vâlcea : „Simboluri de prestigiu în epoca bronzului. Depozitul de la Șerbănești, județul Vâlcea” ca și a Drd. Carol Terteci: „O încercare de analiză a necropolei din prima epocă a fierului de la Râureni, județul Vâlcea”
Epoca bronzului se caracterizează prin înlocuirea treptată a uneltelor, podoabelor şi armelor de aramă cu cele de bronz, aliaj de cupru cu cositor (uneori cu arsen, antimoniu sau plumb), aliaj superior cuprului, atât în privinţa procesului tehnologic, cât şi a eficienţei obiectelor. În Oltenia este prezentă, în vitrine, prin ceramica descoperită la Locusteni, Verbicioara (staţiunea eponimă), Cârcea, dar şi prin uneltele de piatră şi bronz de la Suharu, Orodel, Verbicioara şi Nedeia. Paralel cu cultura Verbicioara, dar mai ales în etapa târzie, începe să apară în Oltenia, îndeosebi în zona inundabilă a Dunării, şi cultura Gârla Mare.