Gazoductul BRUA traversează cinci comune vâlcene!


V-am informat în premieră, acum ceva vreme, despre faptul că viitorul gazoduct BRUA, care va traversa țările Bulgaria, România, Ungaria și Austria, va trece și prin județul Vâlcea. Primarul Nicolae Concioiu de la Gușoeni ne-a relatat că localitatea sa va fi „afectată” pe o distanță de aproxi­mativ 13 kilometri și că s-a derulat deja identificarea proprietarilor de suprafețe pe unde va trece gazo­ductul.
„Cei de la Transgaz au înche­iat acorduri și convenții cu cei în drept, cu fiecare proprietar în parte. Nu sunt stipulate, deocam­dată, sume de bani pentru proprie­ta­rii de terenuri, se iau doar acor­durile acestora. Mai sunt câteva acor­duri de stabilit”, declară Concioiu.
„Transgaz estimează că lucră­rile pentru realizarea conduc­tei BRUA vor începe în luna noiem­brie a acestui an, urmând ca ga­zo­ductul să traverseze circa 20.000 de proprietăţi private”, se arată într-un comunicat al Ministerului Economiei. „Transgaz este în pra­gul finalizării documentaţiei de me­diu şi sociale a proiectului”, a declarat Iulian Butnaru, manager la Unitatea de Management de Proiect (UMP) BRUA. Potrivit aces­tuia, Transgaz cooperează cu Agenţia Naţională de Cadastru pen­tru clarificarea situaţiei tere­nu­rilor pe care le va traversa con­duc­ta. „Colaborarea vizează înregis­trarea cadastrală a deţinătorilor de terenuri, aşa încât toate persoa­nele îndreptăţite să beneficieze de indemnizaţii şi despăgubiri. La ora actuală, Transgaz se află în proceduri de achiziţie pentru materialele necesare construirii gazoductului şi estimează că lucrările vor începe în prima parte a lunii noiembrie 2017”, a adăugat managerul UMP BRUA. Mai tre­buie spus că gazoductul strategic va avea 529 de kilometri pe teritoriul ţării noastre, va traversa 11 judeţe, 79 de localităţi şi circa 20.000 proprietăţi private.