«Drumuri prin memoria profesiei contabile», „lansare la apă”


CECCAR1Corpul Experţilor Contabili şi Con­ta­bililor Autorizaţi din România – filiala Vâlcea a organizat marţi, 20 decembrie, începând cu ora 12.00, la Biblioteca Judeţeană „Antim Ivirea­nul” din Rm. Vâlcea, lansarea cărţii „Drumuri prin memoria profesiei contabile”. Autorul este preşedintele CECCAR – prof. univ. dr. Marin Toma. Cartea, care a apărut la edi­tura CECCAR, redă o sin­teză a ulti­milor 20 de ani de profesie con­tabilă în România, de şcoală româ­nească de contabilitate. În această carte, s-a dorit evidenţierea activităţilor preşe­dintelui Marin Toma şi a CECCAR faţă de problemele funda­men­tale şi ameninţările la adresa valo­rilor pro­fe­sionale şi morale ale societăţii româ­neşti şi ale profesiei contabile. Cartea este benefică profesioniştilor contabili pentru întregirea şi actuali­zarea cu­noştinţelor în domeniul doc­tri­nei şi deontologiei contabile, dar poate reprezenta şi un element de interes al tinerilor către această profesie.

„Ideea de a scrie această carte a apărut la una din şedinţele de birou permanent, când unul dintre colegi a spus că am avut foarte multe eveni­mente în viaţă legate de această profesie şi că ar fi bine să le pun pe o hârtie. Partea gestionată de CECCAR a ajuns la un nivel superior de dezvol­tare, este recunoscută în tot me­diul eco­nomic şi social din Româ­nia şi mai ales în plan internaţional, unde face parte din toate structurile, şi este în­tre­bată în orice decizii luate la nivel global în profesia contabilă. În prezent, provo­cările mari sunt legate de incer­titu­dinea economică, de faptul că în Ro­mânia încă nu s-a ajuns la nivelul de recu­noaştere a contabilităţii şi a con­tabilului ca factor de creştere eco­nomică”, preciza la întâlnirea de la Biblioteca Judeţeană, preşedintele CECCAR.

Sală de cursuri nouă la CECCAR Vâlcea

CECCAR2Înainte de lansarea propriu-zisă, la sediul CECCAR Vâlcea a fost inau­gurată noua sală în care vor avea loc cursurile de pregătire iniţiate de Corp, examenele şi toate acţiunile profe­sionale. Panglica a fost tăiată de preşedintele CECCAR – prof. univ. dr. Marin Toma şi de directorul ge­ne­ral CECCAR – ec. Daniela Vulcan. Atât la acest eveniment de la sediu, cât şi la cel de la Bibliotecă au par­ticipat re­prezentanţi ai CECCAR, ai instituţiilor publice aflate în cola­bo­rare directă sau indirectă cu CECCAR. Gazde de nădejde au fost preşedintele Filialei Vâlcea a CECCAR – Nicolae Toşu şi directorul executiv Valentina Crânguşi.