DJST aduce lămuriri în cazul focarului de infecţie cu hepatita A din Centrul de Agrement Cozia


• DSP Vâlcea şi comisia instituită de Ministerul Tineretului şi Sportului nu au găsit nereguli în acest centru


Prin intermediul unui comunicat de presă, oficialii Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Vâlcea îşi exprimă punctul de vedere în privinţa focarului de infecţie cu hepatita A, izbucnit în Centrul de Agrement Cozia, după ce 14 elevi vâlceni s-au îmbolnăvit. Redăm, mai jos, integral, comunicatul DJST:

„Ca urmare a speculaţiilor apărute în ultima perioadă în presa locală şi naţională, referitoare la izbucnirea unui focar de infecţie hepatită A la Centrul de Agrement Cozia, Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Vâlcea vine cu următoarele precizări:

În urma derulării proiectului „Leadership”, desfăşurat în perioada 20-22 septembrie 2013, organizat de către Compartimentul Tineret din cadrul Direcției Județene pentru Sport și Tineret Vâlcea la Centrul de Agrement Cozia, al cărui grup de beneficiari a fost format din elevi selectați din cadrul liceelor din Râmnicu Vâlcea și Horezu, Direcția Județeană pentru Sport și Tineret a fost informată de prezența unui număr de 14 cazuri de infecție cu virusul hepatitei A în rândul participanților. Având în vedere cele precizate, Direcția Județeană pentru Sport și Tineret, prin reprezentanții săi legali, menționează următoarele aspecte:

– Centrul de Agrement Cozia funcționează având obținute toate avizele necesare derulării activităților în siguranță și în conformitate cu criteriile impuse de către Ministerul Tineretului și Sportului;

– Atât Directia de Sănătate Publică, cât şi Direcţia Sanitar-Veterinară, derulează, periodic, inspecţii riguroase, în urma cărora Centrul de Agrement Cozia nu a avut nici o problemă până în prezent pentru nerespectarea normelor de igienă;

– Pe parcursul lunilor iulie-septembrie 2013, Centrul de Agrement Cozia a găzduit în regim de tabără grupuri numeroase de elevi provenind din diverse județe, neexistând cu toate acestea nici un caz de contaminare cu virusuri sau infecții;

– Atât Direcția de Sănătate Publică, cât și Direcția Sanitar Veterinară derulează periodic inspecții riguroase în urma cărora Centrul de Agrement Cozia nu a fost sancționat până în prezent pentru nerespectarea normelor de igienă sau de altă natură;

– În data de 04.11.2013, Direcția de Sănătate Publică a efectuat un control al condițiilor igienico-sanitare din cadrul Centrului de Agrement Cozia, în urma căruia nu a fost necesară dispunerea vreunei măsuri;

– Din informațiile deținute în prezent, 11 cazuri de infecție cu virusul hepatitei A au fost înregistrate în cadrul grupului de elevi din orașul Horezu și un număr de 3 elevi din Râmnicu Vâlcea au fost depistați ca purtători ai acestui virus;

Ca urmare a acestui incident regretabil, Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Vâlcea a fost supusă unor verificări din partea DSP Vâlcea, cât si a unei comisii constituite la nivelul Ministerului Tineretului şi Sportului, dar şi a altor instituţii abilitate, acestea neconstatând nici un fel de abatere de la normele igienico-sanitare ce se impun în astfel de cazuri, acest fapt reflectându-se şi în procesele verbale încheiate de cei mai sus numiţi.

Reiterăm deschiderea instituției pe care o reprezentăm asupra dialogului cu toate părțile implicate în vederea evitării pe viitor a unor astfel de evenimente.”