Deputatul Buican propune: „Vâlcea să formeze o regiune împreună cu Hunedoara, Alba, Sibiu şi Gorj”


buican_cristi3În vederea dezbaterilor despre regionalizare, preşedintele PNL Vâlcea, deputatul Cristian Buican propune ca judeţul Vâlcea să facă parte dintr-o regiune care să mai cuprindă judeţele Gorj, Hunedoara, Alba şi Sibiu. Propu­nerea parla­men­­tarului vâlcean vine în urma unor analize economice, so­ciale şi culturale, care demonstrează că forma­rea unei regiuni din judeţele enumerate mai sus ar fi benefică pentru dezvol­tarea unor proiecte comune de dezvol­tare ale acestor judeţe, precum şi pentru pro­movarea prioritară a judeţului Vâl­cea.

În opinia deputatului liberal, activi­tăţile şi proiectele de dezvoltare speci­fice judeţelor Vâlcea, Gorj, Hunedoara, Alba şi Sibiu sunt comune, printre cele mai importante fiind dezvoltarea zonei aferente Transalpina, construcţia rapidă a autostrăzii Nădlac-Constanţa (ce va tranzita judeţele Hunedoara, Alba, Sibiu şi Vâlcea), dezvoltarea colinară din vestul, nordul şi sudul grupei montane Şureanu-Parâng-Lotru, dezvoltarea tu­ris­mului montan din cadrul aceleiaşi grupe montane, dezvoltarea mineritul din judeţele Hunedoara, Alba, Gorj şi Vâlcea, dezvoltarea agriculturii din su­dul judeţelor Gorj şi Vâlcea şi nordul judeţelor Alba şi Sibiu sau dezvoltarea zootehniei montane şi colinare şi a pro­duselor alimentare aferente specifică jude­­ţelor Gorj, Vâlcea şi Sibiu. Depu­tatul Cristian Buican consideră că toate aceste activităţi şi proiecte reprezintă un liant suficient pentru a determina o voinţă politică destul de puternică pentru realizarea unei regiuni care să cuprindă judeţele Alba, Sibiu, Vâlcea, Gorj şi Hunedoara. Parlamentarul vâl­cean este de părere că această propunere de formare a unei regiuni are la bază nişte criterii obiective şi proiecte de dezvoltare regională care vor duce la îmbunătăţirea vieţii cetăţenilor din aces­te zone, cu mult superioare şi orientate spre viitor criteriilor istorice aflate în dez­baterea publică. „Realiza­rea regionali­ză­rii nu trebuie să aibă la bază neapărat criterii istorice, ci mai mult proiecte co­mune şi oportunităţi de dezvoltare. Dacă dorim să asigurăm un viitor mai bun cetăţenilor, consider că regionali­zarea trebuie făcută pe baza unor criterii obiective, bazate pe dezvoltarea acelor zone. Tocmai de aceea aduc în dezba­terea publică ideea formării unei regiuni care să cuprindă judeţele Hunedoara, Alba, Sibiu, Vâlcea şi Gorj. Sunt mult mai multe proiecte de dezvoltare pe care le putem pune în practică în cadrul unei asemenea regiuni decât în cazul deja celebrei regiuni Oltenia. Trebuie să înţelegem, o dată pentru totdeauna, că nu vom reuşi să reducem decalajele calităţii vieţii faţă de ţările occidentale dacă realizăm reforme doar de dragul unor oameni sau partide. Regionali­zarea trebuie să plece de la necesitatea implementării unor proiecte, care să se realizeze cât mai repede şi să dezvolte infrastructura judeţelor respective şi să asigure un trai mai bun locuitorilor. Iar această regiune formată din judeţele Hunedoara, Alba, Sibiu, Vâlcea şi Gorj pleacă tocmai de la aceste realităţi”, a declarat deputatul Buican.