Declaraţia de menţiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA


Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vâlcea informează contribuabilii înregistraţi în scopuri de TVA că, în Monitorul Oficial al Româ­niei, Partea I, nr. 60/25.01.2012, a fost publicat Ordinul Preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF) nr. 53/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului 096 „Declaraţie de menţiuni privind anularea înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată (TVA), în condiţiile art. 152 alin. (7) din Codul Fiscal, în cazul persoanelor impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153”, cod 14.13.01.10.12.

Formularul se completează de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA con­form art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulte­rioare (CF), care doresc să fie scoase din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA şi care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

– nu au depăşit plafonul de scutire de 35.000 euro prevăzut la art. 152 alin. (1) din Codul Fiscal în cursul anului calendaristic precedent;

– nu depăşesc plafonul de scutire pentru anul în curs calculat proporţional cu perioada scursă de la începutul anului.

Declaraţia de menţiuni semnată şi ştam­pilată conform legii se depune la organul fiscal la care persoana impozabilă este înregistrată ca plătitor de impozite şi taxe, direct la regis­tratură, sau la poştă prin scrisoare recoman­dată, în perioada 1 şi 10 a fiecărei luni urmă­toare perioadei fiscale folosite de persoana impozabilă. Anularea va fi valabilă de la data co­municării deciziei privind anularea înregis­trării în scopuri de TVA.

Formularul se poate obţine de pe websiteurile:

– ANAF, de la adresa www.anaf.ro, Secţiunea Asistenţă contribuabili/Toate formularele, cu explicaţii;

– DGFP Vâlcea, de la adresa www.finantevalcea.ro, secţiunea Utile/For­mu­lare fiscale/ Formularele fiscale ordonate după număr, din prima pagină, lateral, dreapta.