Curs interesant şi util pentru tinerii vâlceni


Sâmbătă, 22 septembrie, între orele 9.00-14.00, în sala de con­fe­rinţe a Bibliotecii Judeţene „Antim Ivireanul” Vâlcea, va avea loc cursul „Diplomaţie, mediere şi pro­to­col internaţional”, susţinut de Ja­nette Jaglău-Carabaşu, diplomat se­nior la Ministerul Afacerilor Exter­ne şi Ada Dediu, masterand în ca­drul Universităţii Naţionale de Apă­rare „Carol I” Bucureşti (fostă vo­lun­tară a Centrului Europe Direct Vâl­cea). Cursul urmăreşte familiari­za­rea cu practica diplomatică ac­tua­lă. Pe parcursul întregului curs vor fi aprofundate cunoştinţele de pro­tocol diplomatic practicat în Ro­mânia şi în alte părţi ale lumii şi este dedicat tinerilor care doresc să stu­dieze subiecte inexistente în pro­grama de la facultate.