Cunoașterea Ecosistemului Natural


Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Vâlcea organi­­zea­ză, în perioada 9-13 iulie, în parte­neriat cu Administrația Parcuri Na­țio­nale Buila Vânturarița, o amplă acțiune de cunoaștere a ecosis­te­mului natural foarte variat, a mediu­lui înconjurător și a peisajului par­cului.

Beneficiarii perioadei de timp petrecute în mijlocul naturii sunt tineri studenți ai Universităţii de Ști­ințe Agronomice și Medicină Veteri­nară din București, precum și cei de la Facultatea de Îmbunătățiri funciare și ingineria Mediului. Aceştia vor avea prilejul de a descoperi habi­ta­te naturale, specii rare de plante, dar și frumusețea Cheilor Cheii scoasă în evidență de stâncile ce se înalță cu mândrie deasupra pă­du­rilor milenare de fag și brad. Im­portant de amintit este şi faptul că această acţiune organizată pe pla­iu­rile judeţului nostru, una deosebit de interesantă, a ajuns deja la cea de-a doua ediție.