Contribuţii sociale datorate de persoane fizice care obţin venituri în regim de reţinere la sursă


Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vâlcea reaminteşte că, potrivit preve­derilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 125/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, începând cu 1 iulie 2012, contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice au trecut în administrarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), prin direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene.

În acest context, în articolul de mai jos, prezentăm principalele aspecte privind contribuţiile sociale datorate de persoane fizice care obţin venituri în regim de reţinere la sursă.

1. Pentru contribuabilii care obţin venituri din activităţi desfăşurate în baza contractelor/ convenţiilor civile încheiate potrivit Codului Civil, precum şi a contractelor de agent; din activitatea de expertiză contabilă şi tehnică, judi­ciară şi extrajudiciară. Contribuabilii menţionaţi mai sus datorează: contribuţia de asigurări sociale (CAS – 10,5%) şi contribuţia de asigurări sociale de sănă­tate (CASS-5,5%), dacă acesta este singurul venit realizat; numai contri­bu­ţia de asigurări sociale de sănătate (CASS – 5,5%) dacă persoana care reali­zează venitul este deja asigurată în sistemul public de pensii sau beneficiază de una din categoriile de pensii acordate în sistemul public de pensii.

Baza lunară de calcul pentru CAS (pensie) este venitul brut stabilit prin contract, care nu poate fi mai mare decât echivalentul a de 5 ori câştigul salarial mediu brut. Baza lunară de calcul pentru CASS (sănătate) este venitul brut stabilit prin contract care nu poate fi mai mic decât un salariu de bază minim brut pe ţară, dacă acest venit este singurul asupra căruia se calculează contribuţia.

2. Pentru contribuabilii care obţin venituri dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil – microîntreprindere – care nu generează o persoană juridică sau venituri din asocierile fără personalitate juridică constituite între persoanele fizice rezidente cu persoane juridice române, pentru veniturile realizate atât în România, cât şi în străinătate

Atenţie! Contribuabilii care obţin astfel de venituri datorează doar contribuţia de asigurări sociale de sănătate – 5,5%.

Baza lunară de calcul pentru CASS (sănătate) este venitul din asociere.

Contribuabilii menţionaţi la pct. 1 şi 2 datorează contribuţii sociale individuale în cursul anului, sub forma plăţilor anticipate, plătitorii de venituri având obligaţia calculării, reţinerii şi virării sumelor respective. Contribuţiile reţinute se virează până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost plătit venitul, respectiv a lunii următoare trimestrului în care s-a plătit venitul, în funcţie de perioada fiscală aleasă de plătitorul de venit.