CONTINUĂ PROBLEMELE la Teatrul „Anton Pann”


Iarna se apropie iar sistemul de climă controlată este reclamat de ani întregi ca deficitar
Era 31 iulie 2017 când, pentru prima dată, conducerea celui mare teatru al Vâlcii aducea în discuție problemele mari pe care le are cu „softul implementat și echipamentul de automatizare SAUTER al sistemului de climă controlată”. De atunci, la fiecare informare trimestrială prezentată legislativului, subiectul SAUTER este o prezență betonată la capitolul „Probleme deosebite” cu care se prezintă Octavian Costin (foto), managerul de la „Anton Pann”.
Acum, în fața celei mai temute ierni din acest mileniu, Consiliului Județean Vâlcea i se readuce aminte de: „Instalația de climă controlată care nu funcționează corespunzător datorită (!?), în principal softului implementat și echipamentului de automatizare SAUTER, nefiind posibile remedieri datorită faptului că nu există acces la sistemul de programare. S-a constata lipsa elementelor care să furnizeze date de intrare în programul de automatizare (termostate de interior în diverse zone). Canalele de aer care fac legătura între centralele de prepare aer și spațiile de răcit/încălzit nu sunt izolate termic, acest lucru ducând la pierderi mari termice. Punctul termic este deservit de un automat SAUTER are nu funcționează corespunzător și nu există posibilitatea reprogramării acestuia”.
Teatrul „Anton Pann” a dat deja semne de mare dificultate în acest an când managerul Octavian Costin solicita, în data de 26 iulie 2022, acordarea a 171.000 lei pentru cheltuieli care au excedat anvergura bugetului 2022.

Ce se dezbate în ședința de luni de la CJ Vâlcea?

Mai jos, vă prezentăm întregul desfășurător al ședinței aleșilor județeni programată pentru luni dimineață:
1.Aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare a CJ Vâlcea din data de 17 octombrie 2022;
2.Informare privind activitatea instituțiilor publice de cultură aflate sub autoritatea CJ Vâlcea, pentru trimestrul al III-lea 2022;
3.Raport privind vizita în raionul Strășeni din Republica Moldova;
4.Proiect de hotărâre privind rectificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea CJ Vâlcea nr. 5 din 28 ianuarie 2022;
5.Proiect de hotărâre privind modificarea Acordului de Parteneriat nr. 12.295/ 8.977/ 19.08.2019 în sensul suplimentării cu suma de 100.000,00 lei a contribuției UAT Județul Vâlcea pentru implementarea investiției „Complex servicii balneare în comuna Vlădești”;
6.Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului propriu al Județului Vâlcea, a Listei obiectivelor de investiții ale CJ Vâlcea, a Bugetelor unor instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii, pe anul 2022;
7.Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea, pe anul 2022;
8.Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Societății PRELCET S.A. Râmnicu Vâlcea, pe anul 2022;
9.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Strategic Instituțional al CJ Vâlcea pentru perioada 2022-2023, în cadrul proiectului „JUDETUL VALCEA – ORIZONT 2030”;
10.Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Modernizarea și dotarea Centrului de Servicii de Recuperare Neuromotorii de Tip Ambulatoriu pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Râmnicu Vâlcea” ce se va depune spre finanțare în cadrul Planului National de Redresare și Reziliență (PNRR) de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vâlcea;
11.Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării valorii de inventar a unui bun, aflat în domeniul public al Județului Vâlcea, respectiv Centrala termică aflată în incinta Spitalului de Psihiatrie Drăgoești;
12.Proiect de hotărâre privind rectificarea valorii de inventar a echipamentului „Remorca” având seria de șasiu UUPR2EABG0S002080 din Anexa nr. 1 la Hotărârea CJ Vâlcea nr. 145 din data de 22 iulie 2022 privind preluarea din proprietatea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Vest Oltenia în proprietatea Unității Administrativ-Teritoriale Județul Vâlcea a autospecialelor identificate în Anexa nr. 1 – Echipamente achiziționate în cadrul proiectelor: „Îmbunătățirea dotării cu echipamente a bazelor operaționale pentru intervenții în situații de urgență în Regiunea Sud-Vest Oltenia”; Extinderea dotării cu echipamente a bazelor operaționale pentru intervenții în situații de urgență în Regiunea Sud-Vest Oltenia”; Optimizarea capacității de intervenție în situații de urgență în Regiunea Sud-Vest Oltenia” și includerea în domeniul privat al Județului Vâlcea;
13.Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unui spațiu aflat în domeniul public al Județului Vâlcea, Sindicatului Funcționarilor Publici și al Salariaților din Administrația Publică Locală a Județului Vâlcea;
14.Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită Serviciului Public Județean Salvamont – Salvaspeo Vâlcea a autoturismului marca HYUNDAI TUCSON cu numărul de înmatriculare VL – 06 – SUV;
15.Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei nr. 2 la Hotărârea CJ Vâlcea nr. 195 din 31 octombrie 2018 privind stabilirea normativelor proprii de cheltuieli care privesc acțiunile de protocol, dotarea cu autoturisme, precum și consumul de carburanți;
16.Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Parc Ind Vâlcea SA să aprobe declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al societății;
17.Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Parc Ind Vâlcea SA să aprobe numirea membrilor provizorii în Consiliul de Administrație al societății, până la finalizarea procedurii de selecție,
18.Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea art. 1 din Hotărârea CJ Vâlcea nr. 196 din 28 septembrie 2022 privind desemnarea reprezentantului CJ Vâlcea în Consiliul de Administrație al Școlii Profesionale Speciale Bistrița.