Continuă „Atelierul de vacanţă”, la Bibliotecă


biblioteca_judeteana3Vă prezentăm activităţile interac­tive ale „Atelierului de vacanţă” din această săptămână: • Secţia Împru­mut Carte pentru Copii (luni şi marţi, 10.00-11.00 – Atelier de pictură cu artistul plastic Violeta Scrociob; 11.00-12.00 – Atelier de tradiţii şi creativitate; mier­curi, 10.00-11.00 – Atelier de tra­di­ţii şi creativitate şi 11.00-12.00 – Dans (prof. Gabi Dumitrescu); • Secţia Pe­rio­­dice – Legislaţie: luni-vineri, 10.00-12.00 – Atelierul „Micul jurnalist” (Luni – Sportul şi sănătatea copiilor: im­por­tanţa mişcării fizice în dezvoltarea armonioasă a copiilor, prezentată de voluntarele Diana Dicu şi Ana Maria Ioana; Marţi – Întâlnirea „Ce ne spun astrele?”; Miercuri – Vizita la Palatul Co­pii­lor; Vineri – „Deşteaptă-te ro­mâ­ne!” – participare la sărbătoarea Imnu­lui Naţional; • Secţia Împrumut Carte pen­tru Adulţi: luni, 10.00 – „Călătorie ima­ginară pe conti­nentele lumii” (Pre­zentarea a două ţări: Brazilia şi Egipt); Marţi, 10.00 – Finalizarea lucrărilor rea­lizate în ca­drul „Atelierului de crea­tivitate”; • Sec­ţia Multimedia şi Inter­net: luni-miercuri, 10.00-12.00 – Vizio­na­rea unor documentare; • Secţia Împrumut Carte în Limbi Străine: luni-miercuri, 10.00-12.00, Atelierul „Să comunicăm fără bariere” (activităţi de învăţare a unor cuvinte, expresii uzua­le în limbile franceză şi engleză – nivel mi­nimal; „Oraşele lumii şi zone geo­gra­fice renumite”- prezentări power­point şi video; prezentarea unor cursuri de învăţare a limbilor străine, a en­ci­clo­pediilor şi a antologiilor lite­rare); • Sa­la de Lectură: luni-miercuri, 10.00-12.00 – Diferite activităţi re­creative; • De­partamentul Achiziţii: luni şi mier­curi (10.00-12.00, la Sala Uni­ver­­sitarilor) – Activitatea „Codul bune­lor maniere pentru copii”; marţi, 10.00-12.00 – Participanţii vor vizita cabi­netul veterinar al doctorului Dragoş Constantinescu, ocazie cu care vor putea să formuleze întrebări privind sănătatea animalelor de companie.

„Atelierul de Vacanţă” se adresează copiilor cu vârsta cuprinsă între 5 şi 14 ani şi se va încheia pe data de 28 iulie 2011. Organizatorul acestei manifestări este Biblioteca Judeţeană „Antim Ivireanul” Vâlcea.