Colţul liric


Colţul liric – rubrica noastră săptămânală de joia, din pagina a 4-a – s-a născut din dorinţa cititorilor iubitori de frumos şi poezie. Ea se adresează, indiferent de vârstă şi statut, tuturor celor ce pot răspunde cu o metaforă la butoniera unui vers. Chiar şi într-un cotidian (poate cu atât mai mult!) versurile publicate intră într-un duet firesc cu cititorul dornic, din când în când, să-şi bucure sufletul cu o adiere de frumos.

Zina Bivol

Perfectă

Te-am crescut ani de zile

Ca sa omor totul într-o clipă.

Dintr-o iubire cât versul

Am ajuns la o iubire-roman.

Stau regină peste dezamăgiri

Şi slugă amintirilor.

În trei unităţi de timp

Am unit ora cu ora, zi cu zi,

Săptămâni cu săptămâni

Şi am născut cenuşă galbenă.

Arăt ca o toamna uşor desfigurată

Într-o siluetă perfectă a verii.

ZINA BIVOL S-a născut în Basarabia, în  satul Râzeni, zonă de unde au plecat cei trei mari luptători pentru unitatea noastră naţională: Ion Inculeţ, Elena Alistar şi Ion Pelivan. După absolvirea liceului din satul natal, urmează cursurile Academiei de Muzică, Teatru şi Artă, clasa de regie, pe care o absolvă în anul 2012

În literatură, primii paşi îi face sub îndrumarea scriitoarei basarabene Claudia Partole. Ulterior, este încurajată de poetul Nicolae Dabija, care îi publică versuri în revista ,, Literatură şi Artă”. ce apare săptămânal la Chişinău.

Debutează editorial în anul 2011,  cu volumul de versuri ,,Meşterul de dantele”, pe care îl lansează în anul următor, la Sibiu şi Râmnicu Vâlcea. În anul 2012, îi apare la editura

,Gens Latina, din Alba Iulia, volumul de aforisme ,,Frânturi de gânduri”, cu o prefaţă de Ionela Cozmescu. Debutează cu poezie şi în revista ,,Gând Românesc”unde, de altfel, primul său volum de versuri este recenzat de Oxana Munteanu.

Obţine numeroase premii la concursuri  pentru poezie. Cel mai important este cel obţinut în anul 2012 la Concursul Internaţional de Poezie ,,Grigorie Vieru”, care confirmă valoarea sa poetică.

,,Nu te sperii decât de ceea ce nu înţelegi” Mi-am adus aminte de acest înţelept dicton când am citit un interviu acordat unei tinere ziariste din Chişinău, de poeta Zina Bivol. Era prin anul 2011. Poeta spunea că  scrie numai  despre ceea ce înţelege mai bine şi ajunge mai repede la sufletul său. Această afirmație ne face să observăm că poeta vrea să ajungă la o viziune integratoare a realităţii, în ce direcţie îşi lărgeşte gândirea pentru a se găsi în raport cu fenomenul. Este o poetă tânără, cu reale posibilităţi de afirmare mai pregnantă în poezia românească.