Cinci angajați vâlceni, „pe tușă” pentru incapacitate temporară de muncă


Luna trecută, la sediul ITM Vâlcea au fost înregistrate cinci accidente cu incapacitate temporară de muncă. Tot în luna mai, inspectorii Serviciului Contgrol Sănătate și Securitate în Muncă au efectuat 126 de controale, fiind dispuse 473 măsuri de punere în conformitate cu prevederile legislative în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. Au fost aplicate 472 de sancţiuni contravenţionale din care 464 avertismente şi 8 amenzi în valoare de 46.000 lei.
Au fost înregistrate 22 sesizări referitoare la încălcarea reglementărilor legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.
Tot în luna mai au fost înregistrate cinci accidente cu incapacitate temporară de muncă.Au fost dispuse măsuri de remediere pentru toate deficienţele constatate, dintre care amintim:evaluarea riscurilor de accidente şi îmbolnăviri profesionale; elaborarea planului de prevenire şi protecţie; efectuarea controlului medical periodic; efectuarea instructajului de securitate şi sănătate în muncă; dotarea cu truse sanitare la punctele de lucru; dotarea şi acordarea echipamentului individual de protecţie; asigurarea controlului medical la angajare şi periodic; asigurarea de mijloace de protecţie pentru prevenirea căderilor de la înălţime; s-a dispus efectuarea corespunzatoare a determinarilor pentru monitorizarea noxelor, la locurile de munca unde noxele depasesc valorile admise; asigurarea mijloacelor de prevenire a riscurilor de îngropare prin surparea terenului. Datele ne-au fost furnizate de către Ion Tănăsoiu, șef ITM Vâlcea.