Alte trei familii din Alunu vor fi evacuate


• ploile torențiale amână intervențiile la halda de steril

Pe data de 7 iunie, la Instituția Prefectului Vâlcea, a fost convocat Comitetul Județean pentru Situații de urgență, după care a fost organizată o videoconferință la care a participat Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență. Tema ședinței a reprezentat-o situația actuală a alunecării de teren din localitatea Alunu, măsurile de protecție a gospodăriilor populației aflate pe direcția frontului de alunecare a DJ 605 C Berbești-Alunu-Alimpești-limită județul Gorj, a liniilor de energie electrică și a albiei râului Olteț.
Materialele au fost prezentate de către specialiști din cadrul comisiei interministeriale de la nivelul Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență și de către colonel Ionel Nuță, inspectorul șef al Inspectoratului pentru Situații de Urgență – Vâlcea. În urma dezbaterii în ședință a punctelor prezente pe ordinea de zi, s-au aprobat toate proiectele de hotărâre privind problematica menționată, amintind: aprobarea suspendării lucrărilor de intervenţie pe halda de steril din comuna Alunu, precum şi retragerea utilajelor şi a personalului deservent pe amplasamente sigure, în condițiile înregistrării unor precipitații torențiale așa cum sunt prognozate pentru perioada 7-9 iunie, reluarea lucrărilor de intervenţie pe halda de steril şi de transport a materialului alunecat se va realiza atunci când condiţiile meteo o vor permite, la decizia şi după consultarea persoanelor decidente stabilite, aprobarea evacuării, ca măsură de protecție civilă, pe niveluri de urgenţă și etape de evacuare respectiv:Nivelul I de urgenţă pentru familia Avram Pantelimon, în două etape evacuare, respectiv etapa I, persoanele din componenţa familiei, etapa II, animalele şi bunurile din gospodărie; Nivelul II de urgenţă pentru familia Mânzatu Ion, cu cele două etape de evacuare și Nivelul III de urgenţă pentru familia Diţă Pătru, tot cu cele doua etape de evacuare. Decizia de evacuare se va emite de către primarul localităţii Alunu, la propunerea Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă Alunu, după consultarea comandantului acţiunii.

Devierea cursului râului Olteț,
soluția ABA Olt

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Vâlcea solicită Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă Alunu întocmirea unei liste cu deţinătorii terenurilor pe care urmează a se executa devierea cursului de apă Olteţ, soluţie tehnică propusă de specialiştii Administraţiei Bazinale de Apă. Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Vâlcea propune Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă Alunu să analizeze posibilitatea întocmirii, de către o persoană specializată, a unor rapoarte de evaluare a gospodăriilor ce au fost evacuate din zona afectată. De asemenea, membrii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Vâlcea au solicitat convocarea Comitetului Naţional pentru Situaţii Spe­ciale de Urgenţă, în vederea identificării unor măsuri şi acţiuni de sprijin pentru gestionarea situaţiei produse de alunecarea haldei de steril din comuna Alunu, pct. Gropile, prin soluţiile indicate în cadrul dezbaterilor, respectiv devierea albiei râului Olteţ pe o lungime de 750 ml, soluţie propusă de specialiştii Administraţiei Bazinale de Apă Olt, efectuarea unor lucrări de protecţie a platformei drumului judeţean DJ 605 C Berbeşti – Alunu – Alimpeşti – Limită jud. Gorj şi a podului existent la km 7+133, continuarea lucrărilor de intervenţie pe halda de steril, de transport a materialului alunecat şi de amplasare a unor casete din beton în albia râului Olteţ, în scopul curgerii materialului alunecat peste albie, soluţie propusă de Institutul de Cercetare Ştiinţifică, Ingine­rie Tehnologică şi Proiectare Mine pe Lignit (ICSITPML) Craiova şi susţi­nută de operatorul minier și analiza în cadrul Comitetului Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă a oportunităţii de acordare a unor despă­gubiri băneşti pentru titularii gospodăriilor evacuate din zona afectată.