Casa Olănescu, pe radarul primarului Gutău


Ieri dimineaţă, Serviciul Pu­blic Administrare, Întreţinere Străzi – SPAIS – din cadrul Pri­măriei municipiului Râmnicu Vâlcea a demarat o acţiune de eliminare a elementelor instabile de la Casa Olănescu. Acţiunea a fost decisă de primarul Mircia Gutău la sesizările locuitorilor din zonă şi la recomandarea Co­mi­tetului Local pentru Situaţii de Urgenţă, având în vedere gradul mare de pericol reprezentat de acest imobil degradat, atât pen­tru pietonii care tranzitează zona, cât şi pentru elevii Semi­na­rului Teologic din vecinătate: recent, ca urmare a ploilor din ultima perioadă, o grindă de lemn s-a rupt şi a existat un pericol real de accidentare a unui elev al seminarului.
Prezent la faţa locului, Mircia Gutău a declarat că, în calitate de primar, nu îşi permite perpe­tuarea niciunui risc la viaţa cetăţenilor municipiului şi, pentru că nu are posibilitatea de a sanc­ţiona proprietarul clădirii pentru starea deteriorată în care se află – imobilul fiind, la acest moment, într-un litigiu prelungit -, a dispus începerea operaţiunilor de dislo­care a elementelor din lemn ale Casei Olănescu. În contextul me­teorologic destul de nefavo­rabil, acţiunea este estimată că se va derula pe parcursul a două zile, iar structura de lemn înde­părtată va fi inventariată şi de­pozitată în imediata vecinătate a clădirii. În urmă cu o lună, tot SPAIS a montat un gard de pro­tecţie pe trotuarul de pe latura de Nord a clădirii, pentru a preîn­tâm­pina accidentarea trecăto­rilor pe strada Antim Ivireanul.