Cercetașii propun „Școala altfel”


Secretarul de stat din cadrul Minis­terului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, Oana Ba­dea, a discutat cu cercetașii în ve­de­rea propunerii în școli a programului „Școala alt­fel”. Invitația a fost lansată la eve­nimentul de deschidere a celei de-a V-a Jamboree Naționale Ro­mâ­ne organizată la Săliște, județul Sibiu, de Organizația Națională „Cer­cetașii României”. Programul care va rezulta în urma dialogului din­tre reprezentanții Ministerului Edu­cației și ai Organizației Na­țio­nale „Cercetașii României” va fi pro­pus școlilor spre implementare în perioada 2 – 6 aprilie. A V-a Jam­boree Națională Română a avut loc la Săliște, județul Sibiu, în perioada 11 – 21 august a.c.. Evenimentul a reunit peste 1200 de cercetași din țară și din străinătate. Programul jamboreei s-a bazat pe două prin­cipii: „învăţarea prin acţiune” şi „via­ţa în natură” şi a inclus activităţi cer­cetăşeşti tradiţionale, explo­ra­rea zonei Mărginimii Sibiului, concursuri, muncă în comunitate în cadrul unor proiecte locale. Ultima jamboree Naţională Română (cea de-a IV-a) înainte de Renaşterea Cercetăşiei în anul 1990 a avut loc acum 75 de ani, în anul 1936 la Po­iana Braşov. Cercetaşii din judeţul Vâlcea au fost reprezentaţi de un contingent de 32 de cerectaşi (toţi din Râmnicu Vâlcea) şi de nouă lideri adulţi (şapte din Râmnicu Vâlcea şi doi din Drăgăşani, toţi membri ai staff-ului reuniunii).