Ceasul rău


În cadrul ședinței Comitetului pen­tru Situații de Urgență Vâlcea, co­lo­nelul Adrian Mesescu (foto) a dezbătut, prin­tre altele, și problema incendiului iz­bucnit în zona Câineni, la începutul săp­tămânii. „A fost dificil de intervenit, mai ales că incendiul izbucnise la alti­tu­dinea de 1900 m; foarte sus, drumul impracticabil. Am avut o bună cola­bo­rare cu ITRSV-ul și sper să ne înțele­gem la fel și cu cei de la Direcția Sil­vică. Rugămintea este ca un astfel de eveniment să ne fie semnalat mai din timp, deoarece intervin multe proble­me, inclusiv cu căile de acces. Ori­cum, nu-și asumă nimeni responsa­bilitatea pentru lipsa materialelor de intervenție”, a declarat col. Mesescu, șef ISU Vâlcea. Mențio­năm faptul că, până-n prezent, în cazul unor astfel de incendii, nu s-a depistat persoana vinovată. Incendiul din zona Câineni a cuprins peste 7.000 mp pășune și vegetație uscată, focul fiind stins după ore bune.