Cale-ntoarsă pentru tractorişti


• Achiziţia vehiculelor de transport rutier este neeligibilă pentru finanţarea micro-întreprinderilor din mediul rural

Un comunicat oficial de presă al Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (APDRP) ne informează că achiziţia vehiculelor de transport rutier pentru investiţiile aferente codului CAEN 4941 – Transporturi rutiere de mărfuri este neeligibilă şi în consecinţă nu va fi decontată.

Astfel, proiectele care vizează codul CAEN mai sus menţionat, prin finanţare nerambursabilă în cadrul Măsurii 312 – „Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de micro-întreprinderi”, vor putea beneficia de sprijin doar pentru investiţii în amenajarea sau construirea spaţiilor de garare a vehiculelor, achiziţia de mijloace specializate la încărcarea/ descărcarea mărfii, licenţe, patente, software, etc.

Aceste clarificări vin în urma consultării tuturor organismelor angrenate în implementarea Programului şi au ca bază prevederile Regulamentului CE 1998 al Comisiei din 2006, care stipulează clar: ”…trebuie excluse ajutoarele pentru achiziţia de vehicule pentru transportul rutier de mărfuri de către întreprinderile care efectuează transport rutier de mărfuri în contul terţilor. ”