Bunăstarea porcilor, prioritatea verii la APIA


Adrian-PinteaPrin intermediul unui comunicat oficial de presă purtând semnătura directorului Adrian Pintea, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) anunţă lansarea sesiunii de primire a cererilor de ajutor pentru Măsura 215 „Plăţi privind bunăstarea animalelor” – pentru sectorul porcine, începând cu data de 16 iulie 2012. Această măsură, finanţată prin Axa 2 a PNDR 2007 – 2013, beneficiază de o alocare financiară de 154.878.049 Euro, aferentă perioadei de programare 2007 – 2013. Cererile de ajutor se depun la centrele judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA), respectiv al municipiului Bucureşti, pe a cărui rază teritorială se află sediul social al beneficiarilor, în perioada 16 iulie 2012 – 15 august 2012. Perioada de depunere a cererilor de ajutor şi formatul cererilor de ajutor şi instrucţiunile de completare au fost stabilite prin Ordinul MADR nr. 149/2012.

Pot beneficia de plăţile acordate prin Măsura 215 exploataţiile comerciale din sectorul de creştere a porcinelor autorizate sanitar veterinar şi exploataţiile comerciale de tip A specifice sectorului de creştere a porcinelor. Beneficiarii trebuie să îşi asume voluntar angajamente în favoarea bunăstării animalelor, în conformitate cu art. 40 din Regulamentul CE nr. 1698/2005 pentru a deveni eligibili în cadrul acestei măsuri.

Beneficiarii Măsurii 215 pot încheia angajamente voluntare multianuale (cinci ani), începând cu data de 16 iulie 2012, pentru unul sau o combinaţie între cele şase pachete disponibile. Sprijinul se va acorda doar pentru acele angajamente care depăşesc cerinţele minime, care prezintă nivelul de referinţă neremunerat, considerat drept punct de pornire pentru elaborarea plăţilor compensatorii. Plata se efectuează anual, compensând pierderile de venituri şi cheltuieli suplimentare induse de aplicarea acţiunilor prevăzute de angajamente.

Suma acordată anual în euro pentru acoperirea costurilor suplimentare şi a pierderii de venituri în urma aplicării măsurilor de bunăstare a animalelor euro este împărţită în: Pachetul 1 – Creşterea cu cel puţin 10 la sută a spaţiului alo­cat disponibil fiecărui animal, Pachetul 2 – Asigurarea a minimum 11 ore/zi lumină artificială cu o valoare a iluminării de 50 lux, Pachetul 3 – Îmbunătăţirea condiţiilor de bunăstare a suinelor pe durata transportului, Pachetul 4 – Corec­ta­rea nivelului nitriţilor şi nitraţilor din apă, Pachetul 5 – Reducerea noxelor cu 30 la sută faţă de nivelul minim obligatoriu prin menţinerea în limite optime a pa­ra­metrilor de microclimat şi Pachetul 6 Îmbunătăţirea condiţiilor zonei de odihnă.

În cadrul angajamentelor încheiate, beneficiarii trebuie să respecte standardele de eco-condiţionalitate (SMR) aplicabile terenurilor agricole aparţinând fermei şi activităţilor agricole desfăşurate la nivelul fermei. În cadrul acestei măsuri este exclus sprijinul pentru investiţii.