BUGETUL JUDEŢULUI ARE ŞI EL NEVOIE DE „PROTECŢIE”


Potrivit Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.103/2013 (art.20), finanţarea sistemului de protecţie a copilului şi a centrelor de asistenţă socială a persoanelor cu nevoi speciale se asigură, începând din acest an, de la bugetul de stat, din sumele care sunt defalcate din taxa pe valoarea adăugată (TVA) în proporţie de cel mult 75%. Acelaşi act normativ prevede că, pentru finanţarea integrală a cheltuielilor privind susţinerea sistemului de protecţie a copilului şi a persoanelor adulte cu handicap, cel puţin 25% se va asigura de către autorităţile administraţiei publice locale. Calculele la nivelul judeţului Vâlcea arată că partea de contribuţie la cheltuielile sus-amintite atât de la bugetul de stat cât şi de Consiliul Judeţean ar trebui să fie de 38,7 milioane lei din care bugetului propriu al judeţului îi revine obligaţia să asigure aproape 9,7 milioane lei. La această povară financiară se mai adaugă încă 5,17 milioane lei pe care Consiliul Judeţean are obligaţia să le asigure pentru funcţionarea centrelor în care trăiesc persoane adulte cu handicap, a azilelor de bătrâni, a centrelor de adăpostire în regim de urgenţă a victimelor violenţei domestice, precum şi a altor structuri din sistemul de protecţie socială.
Se ştie că, pe parcursul unui an, trebuie acoperite de către Consiliul Judeţean numeroase alte cheltuieli precum: funcţionarea instituţiilor publice de cultură, sănătate, învăţământ, întreţinerea şi repararea drumurilor şi podurilor judeţene, co-finanţarea proiectelor derulate cu fonduri europene, realizarea obiectivelor de investiţii proprii, rambursarea ratelor şi a dobânzilor la împrumuturile contractate şi încă multe altele.
„Am raportat toate aceste cheltuieli la cele 41.109.520 lei cât reprezintă veniturile anuale proprii provenite din impozite, taxe, contribuţii, sume şi cote defalcate din impozitul pe venit şi am ajuns la concluzia că nu avem capacitatea financiară de a susţine costurile, implicit cele pentru plata salariilor către persoanele angajate în sistemul de protecţie a copilului şi asistenţă socială. Rezultatele analizei noastre au stat la baza memoriului pe care l-am înaintat la Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România, propunând să fie abrogat art.20 din OUG nr.103/2013. Un memoriu similar l-am transmis şi Ministerului Finanţelor Publice căruia i-am solicitat să aloce Consiliului Judeţean Vâlcea suma de 15.859.000 lei care să acopere finanţarea întregii activităţi a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului din judeţul Vâlcea cu ocazia primei rectificări a bugetului de stat pe anul 2014” – a precizat preşedintele Ion Cîlea.
Compartimentul de relaţii cu mass media al
Consiliului Judeţean Vâlcea