Bilanţul plăţilor APIA


• Fermierii au primit, în perioada ianuarie 2011 – februarie 2012, plăţi în valoare de aproximativ 2,90 miliarde de euro, din care 1,93 miliarde de euro din fonduri provenite din bugetul Uniunii Europene, respectiv FEGA şi FEADR, potrivit unui comunicat al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA)

Documentul citat adaugă că sumele autorizate şi plătite au avut următoarea destinaţie: plăţi aferente campaniei de plăţi pe suprafaţă 2010 şi 2011, plăţi pentru măsurile de piaţă (reconversie sector viti – vinicol, fructe în şcoli, lapte în şcoli, grupuri de producători, sprijin pentru persoane defavorizate, intervenţie piaţa cerealelor) şi ajutoare de stat.

„Procentul de absorbţie din total pachet FEGA 2010 a fost de 99,67%, atins la nivelul datei de 15 octombrie 2011. Din aceste fonduri s-au asigurat plă­ţile pentru campania de plată avans SAPS 2011, derulată în perioada 16 octombrie 2011 – 30 noiembrie 2011, şi plăţile regulare, ce vor fi efec­tuate în intervalul 1 decembrie 2011 – 30 iunie 2012. Plăţile din FEGA s-au ridicat la 856,2 mili­oane de euro.

Din FEADR, s-au efectuat plăţi în valoare de 260,5 milioane euro pentru zone defavo­rizate, pachetele de agromediu – componenta europeană, iar din bugetul naţional s-au plătit 185,4 milioane de euro reprezentând plata pe cultură şi cofinanţare. Procentul de absorbţie din total pachet FEGA 2011 este de aproximativ 98% atins la nivelul datei de 29 februarie 2012.

Plăţile pentru măsurile de piaţă (reconversie sector viti – vinicol, fructe în şcoli, lapte în şcoli, grupuri de producători, sprijin pentru persoane defavorizate, intervenţie piaţa cerealelor) au fost în valoare de 147,1 milioane de euro din FEGA şi de 20,6 milioane de euro din bugetul naţional, la care s-a adăugat cofinanţarea”, se aminteşte în textul documentului purtând semnătura lui Adrian Pintea.

Potrivit APIA, la capitolul ajutoare de stat, din FEGA s-a plătit ajutorul specific acordat produ­cătorilor de lapte de vacă din zonele defavorizate, în valoare de 21,6 milioane de euro, şi ajutorul specific pentru îmbunătăţirea calităţii produselor agricole în sectorul de agricultură ecologică, în cuantum de trei milioane de euro. Tot din FEGA s-au asigurat plata naţională directă complementară în sectorul zootehnic şi ajutoarele de stat (acciza la motorină, prime de asigurare, ameliorare rase, bunăstare păsări şi porci etc.). Pentru perioada 2007 – 2013, prin APIA sunt prevăzute plăţi totale din fonduri europene de aproximativ 8,2 miliarde euro, se arată în comunicatul APIA.