Bani mai mulţi pentru spitale


A fost nevoie de discuţii cu reprezentanţii Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru ca directorii Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea şi Spitalului Municipal Drăgăşani să semneze contractele pe acest an cu CAS Vâlcea. Lucru ce s-a şi întâmplat, de altfel, la începutul lunii. La masa negocierilor au stat reprezentanţii Consiliului Judeţean Vâlcea, CNAS, CAS şi Spitalului Judeţean de Urgenţă. S-a dorit suplimentarea sumelor aferente anului în curs. Din datele furnizate de preşedinte – director CAS Vâlcea, Alin Voiculeţ, eforturile instituţiilor participante la discuţii s-au concretizat prin obţinerea unei suplimentări de buget alocat SJU pentru anul 2013. Pentru anul acesta, suma propusă iniţial Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea a fost de 53.809.668,72 lei, iar contractul s-a semnat pentru un buget de 56.058.238,72 lei. Şi în cazul Spitalului Municipal Drăgăşani sumele alocate iniţial au fost mai mici decât necesarul unităţii sanitare. Conducerea CAS Vâlcea a încercat şi a făcut tot ce se putea pentru obţinerea de fonduri suplimentare, în limita legilor existente. Astfel, contractul cu Spitalul Municipal Drăgăşani a fost semnat pe o valoare contractată pentru anul 2013 de 8.031.829,14 faţă de 7.901.829,14 lei. Pentru perioada mai-august, SJU Vâlcea are alocată o valoare lunară de 6.500 mii lei, iar Spitalul Drăgăşani de 880 mii lei.

„Considerăm că noile valori de contract alocate celor două spitale, cele mai mari din judeţul Vâlcea, vor asigura fondurile necesare pentru a susţine cheltuielile salariale şi buna funcţionare a activităţii, astfel încât asiguraţii să beneficieze de servicii medicale în condiţii optime. Menţionăm că din execuţia bugetară a lunii aprilie, nivelul cheltuielilor de personal a SJU Vâlcea reprezintă aproape 70% din bugetul alocat de CAS Vâlcea, iar pentru Spitalul Municipal Drăgăşani, 78%. CAS Vâlcea speră în continuarea bunei colaborări cu toţi furnizorii de servicii medicale cu care a încheiat contracte, în folosul asiguraţilor judeţului Vâlcea, beneficiarii serviciilor medicale”, a precizat preşedintele – director, Alin Voiculeţ.