Au fost finalizate alte cinci proiecte derulate în Râmnicu Vâlcea cu fonduri europene


În cadrul unei conferințe de presă susținută de administratorul public Eusebiu Vețeleanu, Primăria Râmnicului a anunțat joi, 14 decembrie 2023, încheierea oficială a cinci proiecte cu finanțare europeană. Patru din cele cinci proiecte (Reabilitare, modernizare și dotare Grădinița cu program prelungit Ostroveni 1; Lucrări de reabilitare, modernizare și dotare Școala Gimnazială nr. 13; Amenajare Parc Zona Nord; Alinierea parcului ETA S.A. la cerințele dezvoltării durabile) au fost realizate în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020. Acestea au constat în modernizări, dotări și reabilitări termice la o școală cu aproape 700 de elevi și la o grădiniță cu 250 de preșcolari, în amenajarea unui nou parc lângă barajul din Nord, care s-a dovedit în această vară a fi cel mai vizitat din Râmnic, precum și în achiziționarea a 28 de autobuze noi cu motorizare ecologică cu gaz natural comprimat și în modernizarea din temelii a bazei ETA de pe strada Depozitelor.

Al cincilea proiect (Implementarea unor măsuri anticorupție la nivelul UAT) a fost finanțat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020. Acesta a vizat implementarea unor măsuri de prevenire a corupției, creșterea nivelului de educație anticorupție a personalului și a cetățenilor, precum și aplicarea normelor, măsurilor și procedurilor în materie de etică, integritate și anticorupție.

940 de miliarde de lei vechi! Acesta a fost costul implementării celor cinci proiecte

Valoarea totală a proiectelor încheiate (amintite mai sus) este de aproape 94 milioane lei, din care finanțarea nerambursabilă este de peste 84 milioane lei. Aceste proiecte, alături de alte zeci de proiecte cu fonduri extra-bugetare, aflate în diverse stadii de implementare, pot fi identificate pe „Harta proiectelor cu finanțare nerambursabilă ale Primăriei Râmnicu Vâlcea” la adresa www.ramnicuvalcea.finantariexterne.ro.