Au fost depuse 90.000 de solicitări de finanţare pentru fonduri europene


priveliste-pietrariUn comunicat oficial anunţă că Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (APDRP) a plătit efectiv, până în data de 24 august 2011, suma de 2,52 miliarde de euro din fondurile alocate prin Programul Naţional de Dezvol­tare Rurală 2007 – 2013 (PNDR). Pe lângă această sumă, România a absorbit şi 561 de milioane de euro, fonduri care reprezintă avansul acordat de Comisia Europeană în momentul demarării Programului Naţional de Dezvoltare Rurală.

„Cumulând avansul şi plăţile efectuate, rezultă un total de peste 3 miliarde de euro fonduri atrase de România prin PNDR, ceea ce reprezintă un grad de absorbţie al fondurilor europene ce depăşeşte 30% din totalul fondurilor dispo­ni­bile pentru dezvoltare rurală. Alocarea totală pentru Măsurile de investiţii din cadrul PNDR pe care APDRP le implementează este de 7,01 miliarde de euro, din această sumă fiind solicitate până în prezent aproximativ 15 miliarde de euro, prin 89.314 cereri de finanţare, ceea ce înseamnă un grad de solicitare a finanţărilor de 213,29%. Din cele 89.314 proiecte depuse, APDRP a selectat spre finanţare 47.698 de cereri de finanţare în valoare de 4,41 miliarde de euro, ceea ce reprezintă un grad de utilizare a fondurilor de 63% din alocarea fi­nanciară a Măsurilor de investiţii. Până în prezent, APDRP a semnat con­tracte de finanţare cu 36.417 beneficiari de fonduri europene nerambursabile, în valoare de 4,1 miliarde de euro, acest proces fiind în plină desfăşurare.

În funcţie de tipul investiţiei finanţate prin PNDR, situaţia detaliată se prezintă astfel: Măsura 121 „Modernizarea exploataţiilor agricole” (Până în acest moment, APDRP a primit 6.116 cereri de finanţare, din care au fost selectate 2.033 de proiecte cu o valoare nerambursabilă de 826 de milioane de euro. Totodată, au fost efectuate plăţi totale în valoare de peste 279,47 milioane de euro.) Măsura 123 „Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere” (Această Măsură a fost accesată de 1.986 de beneficiari, fiind semnate până în prezent 902 contracte de finanţare în valoare publică de peste 711 milioane de euro. Aceste sume includ Schemele de Ajutor de Stat valabile doar pe parcursul cursul anului 2008, dar şi noua Schemă N578 din anul 2010. Pentru proiectele de creştere a valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere (Măsura 123) au fost efectuate plăţi în valoare de peste 168,47 milioane de euro; Măsura 322 „Renovarea şi dezvoltarea satelor”  (În urma depunerii a peste 3.039 de cereri de finanţare, suma alocată prin PNDR acestei Măsuri, până în anul 2013, respectiv 1,57 miliarde de euro, a fost depăşită de aproape cinci ori. Au fost contractate până în prezent 618 proiecte cu o valoare nerambursabilă de 1,53 de miliarde de euro şi au fost plătiţi 334,72 milioane de euro.)

În acest moment se află în desfăşurare sesiunea de depuneri de proiecte pentru componenta ”d” a Măsurii 322, “Investiţii privind lucrări de refacere şi modernizare a infrastructurii rutiere afectate de inundaţii în anul 2010”.

Măsura 312 „Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de micro-întreprinderi” (Pentru această Măsură, lansată în septembrie 2008, au fost depuse 6.533 de cereri de finanţare, fiind contractate până acum 2.158 de proiecte, cu o valoare nerambursabilă de aproximativ 290 de milioane de euro, procesul de contractare fiind în desfăşurare.) Măsura 313 „Încurajarea activităţilor turistice”  (Din septembrie 2008, când a fost lansată prima sesiune pentru depunerea de proiecte şi până în prezent, în cadrul acestei Măsuri, au fost depuse 1.697 de cereri de finanţare şi au fost contractate 906 proiecte, în valoare de 155 milioane de euro.), Măsura 112 „Instalarea tinerilor fermieri” ( Măsura de instalare a tinerilor fermieri s-a bucurat, încă de la lansarea acesteia, în decembrie 2008, de un interes foarte mare. Astfel, până în acest moment, au fost depuse 10.655 de cereri de finanţare, dintre care au fost contractate până acum 5.639 de proiecte. Valoarea proiectelor contractate depăşeşte 115 milioane de euro.) Prin Măsura 431 „Funcţionarea Grupurilor de Acţiune Locală, dobândirea de competente şi animarea teritoriului”, submăsura 431.1 – Construcţii parteneriate public – private – se acordă fonduri pentru activităţi care asigură stimularea formării de parteneriate, pregătirea şi asigurarea implementării strategiilor de dezvoltare locală.

Prin implementarea acţiunilor specifice LEADER, Grupurile de Acţiune Locală (parteneriate public-private alcătuite din reprezentanţi ai sectoarelor public, privat şi ai societăţii civile) pot să asigure îmbunătăţirea guvernanţei locale. De asemenea, implementarea acţiunilor presupune consolidarea coerenţei teritoriale şi implementarea de acţiuni integrate, ce pot conduce la diversificarea şi dezvoltarea economiei rurale, în folosul comunităţilor. În sesiunea desfăşurată în perioada septembrie – octombrie din 2009 au fost depuse 112 proiecte în valoare publică de aproximativ 5 milioane de euro, lucru deosebit de îmbucurător ţinând cont de noutatea absolută pe care o presupun aceste tipuri de finanţări.

Nu în ultimul rând, pentru Măsura 221 – „Prima împădurire a terenurilor agricole” care are ca scop creşterea suprafeţei de pădure cu rol de protecţie a apei, a solurilor şi suprafeţelor de păduri cu rol de protecţie împotriva factorilor naturali au fost depuse 18 cereri de finanţare, cu valoarea de 2,6 milioane de euro.

În contextul în care ne aflăm la jumătatea perioadei derulării Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2007 – 2013, care a început efectiv în martie 2008, situaţia demonstrează capacitatea foarte bună de angajare a banilor europeni acordaţi pentru agricultură şi dezvoltare rurală” anunţă documentul.