AU AJUNS AJUTOARELE de la UE în Bărbătești și Costești


După cum vă anunțam și anterior, în conformitate cu prevederile art. 3, alin. 1 din OUG 84/2020, categoriile de persoane care beneficiază de acest sprijin sunt: Familiile şi persoanele singure cărora le este stabilit, prin dispoziţie scrisă a primarului, dreptul la un venit minim garantat acordat în baza Legii nr. 416/2001; Familiile beneficiare de alocaţie pentru susţinerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010; Persoanele cu handicap grav şi accentuat, adulţi şi copii, victime ale calamităţilor sau aflate temporar în situaţii critice de viaţă evidenţiate prin anchetele sociale, precum şi persoanele care locuiesc în aşezările informale.
Sursă foto: Arhivă