Arzi miriştea, îţi tai singur din subvenţie


Adrian_Pintea1Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură atrage atenţia agricultorilor că trebuie să respecte Bunele condiţii agricole şi de mediu (GAEC), prin care nu este permisă arderea miriştilor şi a resturilor vege­tale pe terenul arabil, precum şi a vege­taţiei pajiştilor permanente. „Obiec­tivul acestei condiţii este men­ţi­nerea materiei organice în sol prin apli­carea măsurilor de gestionare mi­nimă a miriştilor”, explică Adrian Pintea (foto), directorul APIA Vâlcea. Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură informează cu privire la nerespectarea Bunelor condiţii agri­co­le şi de mediu (GAEC) 5 şi 8, prin care nu este permisă arderea miriş­tilor şi a resturilor vegetale pe terenul arabil, precum şi a vegetaţiei pajiştilor permanente. Referitor la GAEC 5 precizăm că nu este permisă arderea miriştilor şi a resturilor vegetale pe terenul arabil, iar obiectivul acestei condiţii este menţinerea materiei or­ga­nice în sol prin aplicarea măsurilor de gestionare minimă a miriştilor. Agricultorul care utilizează teren arabil (inclusiv pajişti temporare) nu tre­buie să ardă miriştile şi/sau restu­rile vegetale rezultate după recol­ta­rea culturilor (paie de cereale păioa­se, vreji de plante proteice sau de cartof, coceni de porumb, tulpini de floarea soarelui, rapiţă ş.a.), inclusiv miriştile sau iarba rămasă după cosirea pajiştilor temporare. Agricul­to­rilor care nu respectă acest GAEC, li se vor aplica reduceri la suma totală de plată, conform modului de aplicare a sancţiunilor pentru nerespectarea GAEC. Conformitatea sau după caz neconformitatea cu GAEC 5 se cons­tată la controlul pe teren, în timpul campaniei de vară, unde se observă dacă miriştea sau resturile vegetale au fost sau nu arse. Gravitatea neres­pectării GAEC 5 se evaluează în funcţ­ie de suprafaţa parcelelor cu mi­rişti sau resturi vegetale arse, ra­por­tată la totalul suprafeţei arabile deter­minate din exploataţie. Referitor la GAEC 8 precizăm că nu este permisă arderea vegetaţiei pajiştilor perma­nente, iar obiectivul acestei condiţii este menţinerea unui nivel minim de întreţinere a solului prin protejarea pajiştilor permanente.

Agricultorul care utilizează pajişti permanente nu trebuie să ardă vegetaţia, inclusiv iarba rămasă după cositul pajiştilor. În cazul în care arderea a fost provocată de cauze necunoscute, iar agricultorul prezintă sesizarea înregistrată la poliţie sau la inspectoratul general pentru situaţii de urgenţă privind acest fapt – GAEC 8 este respectat. Neconformitatea cu GAEC 8 se constată în timpul cam­paniei de vară, la faţa locului, de către inspector, care a găsit pe teren parcele de pajişti permanente arse. Agricultorilor care nu respectă aceas­tă condiţie li se vor aplica reduceri la suma totală de plată, conform mo­du­lui de aplicare a reducerilor şi exclu­derilor pentru nerespectarea GAEC. Gravitatea nerespectării GAEC 8 se evaluează în funcţie de suprafaţa parcelelor.

„Fermierul care utilizează teren arabil (inclusiv pajişti temporare) nu trebuie să ardă miriştile şi/sau restu­rile vegetale rezultate după recolta­rea culturilor (paie de cereale pă­ioase, vreji de plante proteice sau de cartof, coceni de porumb, tulpini de floarea soarelui, rapiţă), inclusiv mi­riştile sau iarba rămasă după cosirea pajiştilor temporare. Agricultorilor care nu respectă aceste condiţii, li se vor aplica reduceri la suma totală de plată, conform modului de aplicare a sancţiunilor pentru nerespectarea GAEC”, accentuează Adrian Pintea.