4 000 de proiecte depuse de tinerii fermieri


Printr-un comunicat oficial de presă, APDRP anunţă că în cadrul se­siunii de primire a proiectelor aferente Măsurii 112 ”Instalarea tinerilor fer­mieri”, desfăşurată în perioada 1 – 29 iulie 2011, la Oficiile Judeţene ale Agen­ţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Ru­rală şi Pescuit (APDRP) au fost depuse 4.083 de proiecte conforme. Valoarea totală a acestor proiecte se ridică la aproximativ 83,5 milioane de euro. Astfel, alocarea de 50 de mili­oane de euro pentru această sesiune a fost depăşită şi, pentru prima dată, punctajele obţinute de fiecare proiect vor fi cele care vor decide acordarea finanţării. Tinerii fermieri au solicitat sprijin financiar pentru dezvoltarea unor activităţi diverse, dintre care cele mai accesate au fost cele pentru apicultură şi ferme vegetale. De asemenea, beneficiarii Măsurii 112 au cerut fonduri nerambursabile şi pentru exploataţii horticole dar şi de creştere a animalelor. Următoarea sesiune pentru depunerea proiectelor de finanţare nerambursabilă aferente Măsurii 112 va avea loc în perioada 1 – 30 noiembrie 2011. În vederea implementării unor noi facilităţi pentru cei care accesează această măsură de finanţare, APDRP se află în plin proces de modificare a procedurilor aferente Măsurii 112.  Astfel, pentru sesiunea din luna noiembrie, poten­ţialii beneficiari ai măsurii „Instalarea tinerilor fermieri” ar putea obţine un sprijin financiar de maxim 40.000 de euro/ exploataţie agricolă. Această modificare vizează şi sprijinul propus pentru instalarea tânărului fermier, sprijin care creşte de la 10.000 de euro la 12.000 de euro pentru o exploataţie agricolă cu dimensiunea minimă de 6 UDE. Peste această dimensiune, sprijinul pentru instalare poate creşte cu 4.000 Euro/ 1 Unitate de Dimensiune Economică (UDE), comparativ cu 2.000 de euro pentru 1 UDE, sumă care se primea până în acest moment.

„De asemenea, pentru a facilita accesul tinerilor  la fondurile europene nerambursabile, nivelul minim de pregătire profesională a solicitanţilor eligibili se modifică fiind necesar un certificat de calificare sau de absolvire al unui curs de formare de minim 150 de ore în domeniul agricol. Aceste certificate pot fi prezentate atât de către absolvenţii de liceu cât şi de absolvenţii şcolilor profesionale sau de arte şi meserii, altele decât cele cu profil agricol. Toate aceste modificări au fost convenite cu direcţiile  de specialitate din cadrul Comisiei Europene aşteptându-se în acest moment o decizie oficială scrisă din partea acestora. Sprijinul financiar acordat în cadrul Măsurii 112 are ca scop dezvoltarea exploataţiilor agricole, care produc în principal produse agricole vegetale şi animale (materie primă) pentru consum uman şi hrana animalelor” aminteşte comunicatul.