Anunț inițiere proiect finanțat în cadrul măsurii „ Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor” pentru GEALEXIM SRL


GEALEXIM SRL anunta lansarea proiectul cu titlul ”Granturi pentru capital de lucru acordate beneficiarilor IMM-urilor cu activitate economică în unul din domeniile de activitate prevăzute în anexa nr.2, conform OUG nr.130/2020 modificată, aferente Programului Operațional Competitivitate 2014-2020” proiect nr. RUE M2-4975 înscris în cadrul Măsurii ”Granturi pentru capital de lucru”, instituită prin OUG nr. 130/2020.
Proiectul se derulează pe o perioadă de maxim 12 luni, începând cu data semnării contractului de finanțare cu Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri/ AIMMAIPE , respectiv 06.04.2021.
Obiectivul proiectului îl reprezintă sprijinirea GEALEXIM SRL
Proiectul are printre principalele rezultate, următoarele:
-menținerea activității pe o perioada de minim 6 luni,
-menținerea/suplimentarea numărului locurilor de munca față de data depunerii cererii, pe o perioadă de minimum 6 luni, la data acordării granturilor.
Valoarea proiectului este de 652,457.28 (valoarea totala) din care : 567,354.15 lei grant si 85,103.13 lei cofinanțare.
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020.

GEALEXIM SRL
Sediul social in județul Vâlcea, localitatea Rm. Vâlcea, strada Splaiul Mircea Vodă, nr. 1-3-5.
Inregistrată sub nr. J38/803/1992, la Oficiul Registrul Comerțului, CUI/CIF RO 1473937.

Persoană de contact:
Ungureanu Ileana www.restaurantqueen.ro , gealexim@yahoo.com , +40745024313