În ce situații mai primesc preșcolarii defavorizați stimulentele statului?


Legeastart.ro informează că Hotărârea nr. 391/2021 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate și a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniță, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 15/2016 a intrat în vigoare.
„Astfel, potrivit actului normativ, beneficiază de stimulent copiii înscriși într-o unitate de învățământ preșcolar și care se află în una dintre următoarele situații: provin din familiile care au stabilit dreptul la alocație pentru susținerea familiei acordată în baza Legii 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare, indiferent dacă familia se află în plata acestui drept sau acesta este suspendat; se află în îngrijirea persoanei care a fost desemnată de părinte sau tutore pentru întreținerea copilului pe perioada absenței acestuia/acestora, conform 104 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare persoana desemnată, dacă veniturile pe persoană, inclusiv copilul aflat în îngrijire nu depășesc nivelul maxim de venituri pentru acordarea alocației pentru susținerea familiei”, a informat sursa amintită.

Cum se acordă dreptul la stimulent?

„Dreptul la stimulent se acordă din oficiu, odată cu stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei prevăzute de Legea nr. 277/2010. Pentru situația în care copiii împlinesc vârsta de trei ani după stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei, titularul acestui drept va înștiința primarul în baza comunicării prevăzute la art. 23 din Legea nr. 277/2010.
Dreptul la stimulent se acordă pe bază de cerere și declarație pe propria răspundere care se întocmesc de către persoana desemnată și se înregistrează la primăria comunei, orașului, municipiului sau, după caz, a sectorului municipiului București în a cărei rază teritorială își are domiciliul, reședința sau locuiește efectiv persoana desemnată. Stimulentul se acordă lunar, pe perioada participării copilului la activitățile organizate în cadrul unităților din învățământul preșcolar, în perioada septembrie-iunie. Această perioadă include și zilele libere acordate prin lege, vacanțele și programul național «Școala altfel»”, mai transmite sursa citată.
Sursă foto: Arhivă