Anul agricol 2010-2011 este unul bun datorită condiţiilor climaterice şi alocării la timp a banilor


Ministrul Agriculturii, Valeriu Tabără, a declarat că anul agricol 2010-2011 este unul bun datorită condiţiilor climaterice de excepţie şi, nu în ultimul rând, dat fiind faptul că după mulţi ani Executivul a alocat la timp banii producătorilor agricoli.

“Se anunţă un an agricol bun din două puncte de vedere. Primul – con­diţii climatice foarte rar întâlnite, extrem de prielnice, în perspectiva unor producţii bune şi la culturi de toam­nă, grâu, rapiţă şi, respectiv, cul­turile de primăvară, plante tehnice, po­rumb. În al doilea rând, şi nu lipsit de importanţă, cred că este primul an agricol, după foarte mulţi ani, când sur­sele financiare au fost asigurate la timp. (…) Aşa se face că la această dată producţiile de cereale pe care le avem sunt produse care fac faţă cu succes atât pe piaţa internă, cât şi în piaţa externă”, a declarat ministrul de­mocrat-liberal al Agriculturii, într-o con­ferinţă de presă la sediul PDL.

Spre exemplificare, Tabără a pre­zen­tat mai multe cifre semnifica­tive pri­vitoare la recoltele obţinute, vala­bile la nivelul datei de 27 iulie. Astfel, la orz, faţă de 712.000 tone estimate sunt realizate 758.000 tone, respectiv cu 7% mai mult faţă producţia esti­mată.

“La grâu şi secară estimat 6.712.000 tone, respectiv, realizat la această dată de pe 83% din supra­faţă, circa 5.792.000 de tone. Noi estimăm că realizările medii la hectar sunt mai mari cu circa 200 de kilo­gra­me faţă de estimat, o producţie foarte bună care poate depăşi aceste 6,7 milioane de tone”, a precizat Tabără, care a adăugat că este grâu de cali­tate atât pentru consumul intern, “ră­mânând în continuare disponibilităţi bune pentru export”.

Cât priveşte ovăzul, producţia rea­li­zată este de 80.000 tone de pe 25% din suprafaţa cultivată, iar esti­mat pe întreaga suprafaţă a fost 300.000 tone, iar în privinţa rapiţei pentru ulei au fost realizate 748.000 tone, faţă de 646.000 tone estimat:  “Pentru orzoaica de toamnă au fost realizate 310.000 de tone pe 98% din suprafaţă, faţă de estimat pe toată suprafaţa 278.000 tone, iar la orzoai­ca de primăvară au fost realizate 155.000 tone de pe 43% din supra­faţă, faţă de 368.000 tone estimate pe întreaga suprafaţă”, a mai spus acesta.

Valeriu Tabără a declarat, în con­text, că producţia vegetală în câmp depăşeşte 10 miliarde de euro, iar din această producţie din fonduri euro­pe­ne şi de la bugetul de stat s-au chel­tu­it circa 3,4 miliarde de euro. Mi­nis­trul a accentuat, în context, că Ro­mâ­nia trebuia să fie exportator de pro­duse agroalimentare şi nu importator.

“Şi, dacă vreţi, este unul dintre obiectivele realizate din programul de guvernare”, a mai spus ministrul Agri­culturii care şi-a exprimat convin­ge­rea că anul acesta există şansa ca România să “echilibreze balanţa co­mer­cială pe produsele alimentare”.

Ca argument, Tabără a prezentat şi o situaţie a exporturilor, capitol la care România înregistrează plusuri la mai multe produse agroalimentare.

“Exportul produselor alimentare la 30 aprilie 2011 se situează la 947 milioane de euro faţă de 610 milioane de euro în 2010, iar importurile au fost de 1.409.000.000 euro, faţă de 1.164.000.000 euro. (…) Soldul între export şi import este de 462 milioane de euro faţă de 565 milioane în 2010, ceea ce arată o scădere cu peste 100.000.000 la importuri”, a precizat ministrul Agriculturii.

Nu în ultimul rând, Tabără a mai spus că în perioada următoare va­loarea terenurilor agricole va creşte, având în vedere că “în acest an suprafaţa cultivată este cu 2 milioane de hectare mai mare decât în anii trecuţi”, fapt datorat politicilor aplicate de Guvern. Ca măsuri aflate în curs de derulare, a anunţat Valeriu Tabără, Ministerul Agriculturii este în plin proces de achitare către fermieri a plăţilor pentru agromediu, pentru zo­nele defavorizate, punctând faptul că anul trecut acest plăţi s-au făcut până în octombrie, iar în acest an ele vor fi finalizate la mijlocul lunii august.

Totodată, a mai spus acesta, de la mijlocul lunii august fermierii pot lua pe baza adeverinţelor APIA cre­dite de la bănci, care vor fi decontate de Guvern din bugetul naţional şi din fondurile europene: “Vom da avansu­rile începând cu 16 octombrie şi vom începe plăţile regulare din 2 de­cem­brie. (…) Este prima dată când în bugetul de stat al României indicatorii financiari pentru agricultură sunt planificaţi pentru trei ani: 2011, 2012, 2013”, a mai anunţat Valeriu Tabără.

Ministrul a subliniat că Guvernul a deschis calea pentru “aşezarea agri­culturii României între agricul­tu­rile performante din UE şi nu din coadă acesteia”.