CNI susţine mărirea bugetului ANI la următoarea rectificare bugetară


Consiliul Naţional de Integritate (CNI) a hotărât, joi, cu unanimitate de voturi, susţinerea demersurilor efectuate de către Agenţia Naţio­nală de Integritate (ANI) în vederea suplimentării bugetului instituţiei pentru anul în curs, la următoarea rectificare bugetară.

Potrivit unui comunicat al CNI, Agenţia Naţională de Integritate a demarat, în luna iulie 2011, proce­durile aferente suplimentării buge­tu­lui instituţiei pentru anul în curs, în sensul asigurării resurselor fi­nan­ciare necesare îndeplinirii atri­buţiilor prevăzute de lege şi im­ple­mentării recomandărilor Auditului Extern Independent al Mana­ge­mentului ANI pentru anul 2010.

“Consiliul Naţional de Integri­tate apreciază că, în contextul recomandărilor cuprinse în Ra­por­tul Comisiei Europene privind pro­gresele realizate de România în cadrul Mecanismului de Cooperare şi Verificare (20.07.2011), în elabo­ra­rea proiectului de rectificare bu­getară trebuie luat în considerare faptul că asigurarea resurselor uma­ne şi financiare necesare Agen­ţiei Naţionale de Integritate pen­tru îndeplinirea atribuţiilor pre­vă­zute de lege va duce la efici­en­tizarea activităţii de evaluare şi men­ţinerea evoluţiei pozitive, aşa cum a fost evidenţiat de către Co­misia Europeană în raportul emis în luna iulie a acestui an”, se arată în comunicatul citat.