Alţi termeni pentru bunăstarea animalelor


Giosan-Lidia03• Enterprise Europe Network informează despre noua strategie de patru ani (2012-2015), care își propune să aducă noi standarde adecvate pentru bunăstarea animalelor în Uniunea Europeană

Nici nu s-a obişnuit bine ţăranul român cu obligati­vitatea confortului dobitoacelor din propria-i bătătură că noi datorii şi impuneri legislative îl forţează la alte eforturi pentru asigurarea mediului adecvat vietăţilor.

Astfel, Enterprise Europe Network, din cadrul CCI Vâlcea, informează că, pentru perioada urmă­toa­re, datele problemei se vor modifica iar: „Recenta intrare în vigoare a legislației privind «găinile ouătoare» a demonstrat că persistă unele probleme în materie de bunăstare a animalelor în mai multe state membre. Deși se depun anumite eforturi, multe aspecte trebuie abordate în mod diferit, pentru a obține rezultate mai durabile. Noua strategie va permite operatorilor, datorită unei flexi­bilități adecvate, să atingă standardele necesare de bunăstare a animalelor pe căi diferite. O opti­mi­zare a coerenței politicilor și a transparenței pieței, cu ajutorul unui cadru legislativ cuprinzător privind bunăstarea animalelor, va minimiza tensiunile reale sau percepute între bunăstarea animalelor și economie. Măsurile privind bunăsta­rea animalelor trebuie să fie rentabile. Propunerea de consacrare a resurselor educației și formării ar trebui să fie extrem de rentabilă, atât din punct de ve­dere economic, cât și în ceea ce privește bunăs­tarea animalelor”, ne-a dezvăluit Lidia Giosan (foto).

Conform aceleiaşi surse, legislația UE privind bunăstarea animalelor, dezvoltată ca răspuns la situațiile neprevăzute și la solicitările politice constatate în decursul ultimelor 3 decenii, este adesea detaliată și adaptată sectorului, dar neuniformă în ceea ce privește domeniul său de aplicare. Ținând cont de diversitatea sistemelor climatice, a solurilor și a sistemelor agricole în care trebuie să fie aplicată legislația, acest domeniu al legislației europene necesită o schimbare. Noua strategie a fost adoptată sub forma unei comunicări a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu și Comitetul Economic și Social European.

În 2006, Comisia a adoptat, pentru prima dată, o strategie privind bunăstarea animalelor. Planul de acțiune comunitar privind protecția și bunăs­tarea animalelor din perioada 2006-2010 a grupat diferitele aspecte ale politicii UE în materie de bunăstare a animalelor, care se aplică în cazul a miliarde de animale deținute în scopuri economice.